مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

مزارات زنجان

مزارات زنجان چاپ شد

کتاب مزارات زنجان، پژوهشی درباره معماری و شخصیت های مدفون در بقاع متبرکه استان زنجان، از سوی انتشارات وثوق در 512 صفحه با جلد گالینگور در تیراژ 500 نسخه و با قیمت 380000 تومان به چاپ رسید.

برای نخستین بار شجره نامه 50 تن از امامزادگان مدفون در بقاع متبرکه زنجان از کتب معتبر انساب استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

برای تهیه این کتاب به شماره واتساپ 09224610574 تماس حاصل فرمایید یا پس از واریز هزینه، آدرس پستی را به همراه کد پستی ارسال فرمائید.

مزارات زنجان

مزارات زنجان2

 

فهرست مطالب

مقدّمه مؤلف... 19

موقعیت جغرافیایی استان زنجان.. 26

1. آرامگاه شیخ براق بابا ( سلطانیه ـ خارج از شهر ) 27

وجه تسمیه. 33

توصیف آرامگاه 34

شرح حال براق بابا 36

خاندان‌ براق بابا 37

شهرت... 38

مذهب‌ و عقاید. 40

هم ‌عصر جلال‌الدین‌ بلخی‌ 42

آثار و تألیفات... 43

مشاور غازان‌خان.. 43

2. آرامگاه قطب الدّین ابهرى ( ابهر ـ خیابان 17 شهریور) 44

یک اشتباه تاریخى.. 46

نگاهی به زندگانی قطب الدین ابهری.. 48

نگاهی به زندگانی ابوبکر عبدالله بن طاهر طائی ابهری.. 51

3. آرامگاه قیدار نبىّ‏ 7 (خدابنده ـ خیابان امام) 53

طرح توسعه آرامگاه قیدار7...... 60

نگاهی به زندگانی حضرت قیدار7...... 61

ماجرای ازدواج قیدار 63

مدفن قیدار7...... 65

4. آرامگاه ملاحسن کاشى( سلطانیه‏ ـ غرب شهر سلطانیه) 66

زندگانی حسن بن محمود کاشانی.. 71

تولد، لقب و کنیه. 71

شرایط زندگی.. 73

فعالیت‌های اجتماعی.. 73

قرآن و احادیث در اشعار کاشی.. 74

امام علی7 در اشعار او 75

امام رضا7 در اشعار کاشی.. 77

امام زمان7در اشعار او 78

مخالفان اهل بیت: در اشعار وی.. 78

کاشی در نگاه دیگران.. 79

آثار و تألیفات کاشی.. 80

درگذشت و آرامگاه 82

5. امامزاده ابراهیم ( ابهر ـ آلگزیر) 84

6. امامزاده ابراهیم ( ابهر ـ جداقیه) 84

7. امامزاده ابراهیم ( ابهر ـ چالچوق ) 85

8. امامزاده ابراهیم ( خدابنده ـ آغاجرى) 86

9. امامزاده ابراهیم (خدابنده ـ بختى) 89

10. امامزاده ابراهیم (خدا بنده ـ  شهر سجاس) 90

شهرت محلی و نسب شریف... 93

تاریخ شهادت امامزاده ابراهیم.. 97

موسی بن بغا، قاتل امامزاده ابراهیم.. 99

نتیجه بحث... 102

11. امامزاده ابراهیم ( شهر زنجان ـ خیابان صدر جهان) 103

شهرت محلی و نسب شریف... 107

موسی دبی سبحه پدر بزرگوار امامزاده ابراهیم.. 109

ابراهیم المرتضی، جد امامزاده ابراهیم.. 112

تاریخ تولد. 112

تعدّد ابراهیم در میان فرزندان امام کاظم7...... 113

مادر ابراهیم.. 116

اوصاف ابراهیم.. 118

1- امانتداری.. 119

2ـ پشتیبان ولایت... 120

3ـ در عرصه حدیث... 121

علت نامگذاری ابراهیم به جزّار 122

اتهام واقفیت... 124

ابراهیم از منظر علماء رجال.. 129

اوضاع سیاسی عصر. 131

بیعت با ابن طباطبا 131

حکومت یمن.. 133

فراریان یمن.. 137

تعیین قاضی یمن(صنعا) 138

اعلام استقلال.. 139

ارسال کاروان حج.. 139

تصرف صعده 141

برکناری از حکومت... 142

ورود به مکه. 143

حاکم مکه. 144

اقامت در بغداد. 145

تعزیت به فضل بن سهل.. 145

تاریخ وفات ومحل دفن.. 146

مزار از بین رفته ابراهیم در حرم کاظمین.. 147

مزاری دیگر در حله. 151

مزارات منسوب به ابراهیم در ایران.. 152

12. امامزاده ابراهیم ( سلطانیه ـ چمرود) 152

13. امامزاده ابراهیم ( طارم ـ بندرگاه) 153

14. امامزاده ابراهیم و اسماعیل ( خدابنده ـ آغوزلو) 154

15. امامزادگان ابراهیم، طاهر و مرجان ( طارم ـ چمله) 155

16. امامزادگان ابراهیم، عبدالله، محمد، محمود و سکینه (خدابنده ـ مسگر) 157

17. امامزادگان ابراهیم، على و اُمّ کلثوم ( خدابنده ـ توپقره) 161

18. امامزاده احمد ( خدابنده ـ اینچه) 163

19. امامزاده احمد ( زنجان ـ برون ده) 165

شهرت محلی و نسب شریف... 166

20. امامزاده احمد ( طارم ـ وزنه سر) 167

توصیف معماری بقعه. 168

صحن بقعه. 169

اتاق آرامگاه 170

بخش الحاقی شمالی.. 172

شهرت محلی و نسب شریف... 173

21. امامزاده احمد بن علی( خدابنده ـ غلام ویس) 174

شهرت محلی و نسب شریف... 175

22. امامزاده احمد و على و محمد ( خدابنده ـ چنگورى) 176

23. امامزادگان احمد و محمود ( خدابنده ـ آلنجه ) 178

24. امامزاده اسحاق ( ابهر ـ محلّه مصلّى) 179

ادعای آقای فخیم ابهری.. 181

25. امامزاده اسحاق ( ابهر ـ شریف آباد) 182

شهرت محلی و نسب شریف... 184

26. امامزاده اسد ( خدابنده ـ دُغانلو) 185

27. امامزاده اسدالله ( خدابنده ـ کسیک) 186

28. امامزاده اسماعیل ( ابهر ـ شناط) 188

شهرت محلی و نسب شریف... 190

احمد بن عبدالله، برادر عبدالعظیم حسنی.. 192

تاریخ وفات امامزاده اسماعیل.. 194

29. امامزاده اسماعیل ( خدابنده ـ قانلی) 195

30. امامزاده اسماعیل ( خدابنده ـ گرماب) 196

31. امامزاده اسماعیل ( خدابنده ـ گوگرچینگ) 196

32. امامزاده اسماعیل ( خدابنده ـ نورآباد) 197

شهرت محلی و نسب شریف... 198

33. امامزاده اسماعیل ( زنجان ـ مدرسه شریعتی) 199

34. امامزاده اسماعیل ( طارم ـ قوهیجان) 201

شهرت محلی و نسب شریف... 202

35. امامزاده اسماعیل و ابراهیم ( سلطانیه ـ کنگه) 204

36. امامزادگان اُمّ البنین، ابراهیم، طاهر، حسن و جعفر (ابهر ـ سلمان کندى) 205

شهرت محلی و نسب شریف... 207

شاهزاده حسین، پدر امامزادگان.. 208

37. امامزاده بش امام ( خدابنده ـ پیرمرزبان) 213

38. امامزاده جبّار( خدابنده ـ قمشلو) 214

39. امامزاده جعفر( خدابنده ـ بزین) 215

40. امامزاده جعفر( خدابنده ـ ورجوشان) 216

41. امامزاده جعفر ( طارم ـ آب بر) 218

شهرت محلی و نسب شریف... 219

42. امامزاده جنّت بانو( خدابنده ـ اردهین) 222

43. امامزاده جواد (ایجرود ـ اوغلبیک) 223

44. امامزاده جواد ( خدابنده ـ ترپاخلو) 224

45. امامزاده جواد (خدابنده ـ خوش) 225

46. امامزاده حسن (خدابنده ـ پیر گاوگیل) 227

47. امامزاده حسن ( زنجان ـ امام کندی) 228

شهرت محلی و احتمالی در نسب شریف... 230

48. امامزاده حسن ( سلطانیه ـ دوسنگان) 233

49. امامزاده حسن( سلطانیه ـ کبودگنبد) 234

50. امامزاده حسن غایب ( طارم ـ چورزق) 235

51. امامزاده حمدالله ( خدابنده ـ قره محمد) 236

52. امامزاده حمزه ( خدابنده ـ زاغج) 238

53. امامزاده حمزه ( زنجان ـ تکمه داش) 241

شهرت محلی و نسب شریف... 242

یحیی بن علی، عموی امامزاده حمزه 244

فرزندان امامزاده حمزه 248

54. امامزاده حیدر( خدابنده ـ بیگم آقا) 249

55. امامزاده حیدر ( خدابنده ـ سرشبار) 250

احتمالی در نسب شریف... 251

56. امامزاده حیدر ( زنجان ـ ریحان) 253

57. امامزاده حیدر (طارم ـ گیلوان) 255

احتمالی در نسب شریف... 258

الف: سید حیدر موسوی.. 258

ب: سید حیدر حسینی.. 260

58. امامزاده خدیجه خاتون ( طارم ـ بندرگاه) 262

59. امامزاده خلیفه ( خدابنده ـ گرماب) 262

شهرت محلی و نسب شریف... 264

60. امامزاده خیرالنساء ( خدابنده ـ بلگه شیر) 265

61. امامزاده داود ( ایجرود ـ شیوه) 267

62. امامزادگان رحمان و نرگس خاتون ( طارم ـ قلات) 269

63. امامزاده رقیه ( خدابنده ـ صالح آباد) 270

64. امامزاده زهرا ( خدابنده ـ کسیک) 270

65. امامزاده زید الکبیر ( ابهرـ خیابان مطهری) 271

نسب شریف... 277

اختلاف در نسب شریف... 280

گزارش ابن جوزی.. 283

گزارش ذهبی.. 284

گزارش صفدی.. 285

نتیجه بحث... 286

خفته در این مزار 287

احتمال اول.. 287

احتمال دوم. 288

احتمال سوم. 288

66. امامزاده سلیمان ( خدابنده ـ زرزر) 289

67. امامزاده سلیمان ( خدابنده ـ گُمُش تپّه) 289

68. امامزاده سلیمان و معصومه ( ابهرـ امیربستاق) 290

69. امامزاده طیّب ( ابهر ـ خیابان ولیعصر) 291

احتمالی در نسب شریف... 292

70. امامزاده طیّب ( ایجرود ـ خانقاه) 294

احتمالی در نسب شریف... 295

71. امامزاده عباس ( سلطانیه ـ چپدره) 297

72. امامزاده عباس ( سلطانیه ـ چرگر) 297

73. امامزاده عبدالله ( ابهر ـ شهر صائین قلعه) 299

74. امامزاده عبدالله ( ایجرود ـ تیله گرد) 299

75. امامزاده عبدالله ( خدابنده ـ چپقلو) 300

76. امامزاده عبدالله ( خدابنده ـ دلایر علیا) 302

77. امامزاده عبدالله ( خدابنده ـ کبوترک) 303

78. امامزاده عبدالله ( خدابنده ـ کرسف) 304

79. امامزاده عبدالله ( خدابنده ـ کهل آباد) 308

80. امامزاده عبدالله ( خدابنده ـ  نوبهار) 308

شهرت محلی و نسب شریف... 309

81. امامزاده عبدالله ( سلطانیه ـ  غرب شهر) 310

احتمالی در نسب شریف... 311

82. امامزاده عبدالله ( طارم ـ بالاکوه) 313

83. امامزاده عبدالله ( طارم ـ صومعه بر) 314

84. امامزاده عبدالله و مریم ( خدابنده ـ دوراخلو) 316

85. امامزاده عبدالخیر ( ابهر ـ قروه) 317

86. امامزاده عبدالغفّار ( خدابنده ـ دو تپّه سفلى) 320

87. امامزاده عبدالغفّار ( خدابنده ـ شیخ موسی) 322

88. امامزاده علمدار ( ماهنشان ـ پری) 323

89. امامزاده علی ( سلطانیه ـ بلوار آزادی) 325

90. امامزاده علی ( طارم ـ سرخ آباد) 326

91. امامزاده على اکبر ( خدابنده ـ ده شیر) 326

نگاهی به حسین اصغر و فرزندانش.... 327

92. امامزاده علی الغازی ( طارم ـ جیش آباد) 332

نسب شریف و نوادگان امامزاده علی.. 333

93. امامزاده فاطمه ( خدابنده ـ شرور) 335

94. امامزاده قاسم (ایجرود ـ گلابرعلیا) 336

95. امامزاده قاسم (خدابنده ـ سهرورد) 337

شهرت محلی و نسب شریف... 340

96. امامزاده قاسم ( طارم ـ کلوئیم) 343

97. امامزاده قاسم و ابراهیم ( خدابنده ـ قره گل) 345

98. امامزاده قاسم و سارا ( ابهر ـ صائین قلعه) 346

99. امامزاده گمنام ( خدابنده ـ پرچین) 347

100. امامزاده گمنام ( خدابنده ـ حسام آباد) 347

101. امامزاده گمنام ( خدابنده ـ صالح آباد) 348

102. امامزاده گمنام ( خدابنده ـ غازخلوعلیا) 349

103. امامزاده محمد ( ابهر ـ محلّه بالا) 349

نسب شریف و زندگانى امامزاده محمد. 351

تاریخ مهاجرت و وفات امامزاده محمد. 353

عبدالله قافه جدّ اول امامزاده محمد. 355

على بن حسن، جدّ دوم امامزاده محمد. 359

همسر و تعداد فرزندان على بن حسن.. 360

تاریخ تولّد، وفات و محلّ دفن على السدید. 361

104. امامزاده محمد ( خدابنده ـ شرور) 363

105. امامزاده محمد ( زنجان ـ حاج سیران) 364

شهرت محلی و نسب شریف... 365

106. امامزاده محمد باقر ( طارم ـ کله سیران) 366

شهرت محلی و نسب شریف... 368

الف: سید محمد باقر موسوی.. 369

ب: سید محمد باقر حسنی.. 370

107. امامزاده محمد تقى ( ایجرود ـ خانقاه) 372

108. امامزاده محمد تقى ( خدابنده ـ اردهین) 373

شهرت محلی و نسب شریف... 374

109. امامزاده محمد على ( خدابنده ـ دو تپّه علیا) 376

110. امامزادگان محمد، على و زینب ( زنجان ـ برون ده) 377

نگاهی به عیسى الاکبر النقیب... 379

احتمال دیگر. 382

111. امامزاده محمد ماهوری ( طارم ـ جزلا ) 383

شهرت محلی و نسب شریف... 385

112. امامزاده محمد هاشم ( طارم ـ سرخه میشه) 388

113. امامزاده محمود ( ابهرـ گاودره) 390

114. امامزاده محمود ( طارم ـ ارشت) 391

115. امامزاده مرسل ( طارم ـ کله سیران) 393

116. امامزاده مریم ( خدابنده ـ کرسف) 394

117. امامزاده موسى الرضا ( خدابنده ـ قینرجه) 395

118. امامزاده هاشم ( خدابنده ـ قلعه جوق) 396

119. امامزاده هاشم و حمزه ( زنجان ـ گلهرود) 397

شهرت محلی و نسب شریف... 398

120. امامزادگان هاشم و عوف ( طارم ـ شهرآب بر) 400

شهرت محلی و احتمالی در نسب شریف... 403

121. امامزاده هاشم و قاسم ( خدابنده ـ خالق آباد) 407

122. امامزادگان هفت امام  (خدابند ـ منطش) 408

123. امامزاده یحیى ( ابهر ـ ازناب) 408

شهرت محلی و نسب شریف... 410

124. امامزاده یحیى ( ابهر ـ  صایین قلعه ) 412

125. امامزاده یحیى( خدابنده ـ جرین) 414

126. امامزاده یحیى ( خدابنده ـ شرور) 415

127. امامزاده یحیى ( خدابنده ـ گمش تپه) 416

128. امامزاده یعقوب ( ابهر ـ صائین قلعه) 417

شهرت محلی نسب و رد آن.. 421

جنگ نامه امامزاده یعقوب... 425

شخصیت مدفون در صائین قلعه. 428

129. بقعه پیر سقا ( ابهر ـ پیر سقا) 433

130. بقعه پیر مقصود ( خدابنده ـ پیرمرزبان) 436

131. بقعه پیر مقصود ( خدابنده ـ شرور) 437

گنبد سلطانیه ( سلطانیه ـ شهر سلطانیه ) 438

132. محوطه تاریخی ارغون خان و بلغان خاتون بزرگ (خدابنده ـ ارغین) 454

133. معبد یا مقبره سلطان ابوسعید بهادرخان (سلطانیه ـ ویر) 457

نظریه استاد ثبوتی.. 459

زندگانی ابوسعید بهادر خان.. 464

دوران حکومت... 465

دوره دوم حکومت... 466

کشتن امیر چوپان و وزارت غیاث الدین.. 467

مرگ ابوسعید. 468

134. مقبره میرزا ابوالقاسم  موسوی( زنجان ـ خارج از شهر) 468

نگاهی به زندگانی میرزا ابوالقاسم مجتهد (192-1224 هـ.ق) 470

فرزندان حاج میرزا ابوالقاسم.. 473

1.حاج میرزا ابوالمکارم (1255ـ1320 هـ.ق) 473

2. حاج میرزا ابوطالب (1259-1329) 474

3. حاج میرزا ابوعبدالله شمس الدین (162-1313) 475

135. مقبره حاج میرزا ابوعبدالله ( زنجان ـ 15 خرداد ) 476

نسب شریف... 478

خاندان میرزایی و مشروطیت... 479

آثار و بناهای بجا مانده از خاندان میرزایی.. 480

136. مقبره سید محمد مجتهد ( زنجان ـ خیابان نواب صفوى) 480

توصیف مقبره 481

سید محمد مجتهد. 483

خاندان پاک... 484

1. میرزا عبدالواسع مجتهد زنجانی، فرزند بزرگوار 485

2. سید ابوالفضائل حسینی زنجانی؛ نواده بزرگوار 486

3. میرزا محمود حسینی زنجانی، نواده بزرگوار 486

137. آتشکده تشویر ( طارم ـ تشویر ) 492

کتابنامه  495

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده