مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

مزارات یحیى‏ هاى دیگر 6

فهرست مطالب این پست:

امامزاده یحیى و قاسم نوکنده جویبار

امامزاده یحیى نوا لاریجان 

امامزاده یحیى اسک لاریجان 

امامزاده یحیى رینه بالا لاریجان 

امامزاده یحیى نیتل کجور 

امامزاده یحیى چلاجور چالوس 

امامزاده یحیى تاکُر نور 

امامزاده آقا سیّد یحیى دلیجان اشکور

امامزاده آقا سید یحیى لیما اشکور 

امامزاده آقا سید یحیى چاکل اشکور

امامزاده عیسى و یحیى ابیانه

امامزاده یحیى و قاسم نوکنده جویبار

در خارج از روستاى نوکنده، در میان مزارع شالى، و کنار بقعه امامزاده حبیب اللّه‏ بن موسى علیه‏ السلام، بقعه زیبا و قدیمى امامزاده یحیى و قاسم قرار دارد که به چهل کودک شهید معروف است.

بقعة انوشیروان بن موسى کاظم (ع)،نور

در شهرستان نور، امامزاده‏اى مشهور به سپهسالار است که براساس کتیبة نوشته شده بروى صندوق آن، مدفون در این مرقد «انوشیروان بن موسى کاظم (ع)» ذکر شده است.

این آرامگاه در دهکدة سراس (سراسب) ـ از دهکده‏هاى کمررود نور ـ واقع شده و بنایى شامل بقعه، کفش کن و مسجد متصل به هم است.

امامزاده یوسف ـ نور

مدفون در این امامزاده را «یوسف» از نوادگان محسن فرزند امام موسى کاظم (ع) مى‏دانند. همچنان که بیان شد، علماى انساب و تواریخ، چنین فرزندى یعنى «محسن» براى آن حضرت قایل نشده‏اند. و به تبع آن «یوسف» را نمى‏توان از نوادگان «محسن بن موسى کاظم (ع)» به شمار آورد.

امامزاده موسى بن عون ـ نور

این آرامگاه در دهکدة «اوز» ـ از دهکده‏هاى اوزرود نور ـ واقع است. بناى برج گونة هشت ضلعى است که بر روى هریک از ضلع‏هاى آن، یک قاب مستطیل و درون آن، طاقنمایى با قوس هلالى ایجاد شده است. در زیر پایة گنبد هرمى هشت ترک بنا، یک رشته قطارسازى انجام گرفته است. بقعه، داراى یک در ورودى زیبا و پرکار است. هر لنگه در به پنج قاب مربّع و مستطیل تقسیم گردیده است. 

امامزاده محمود ـ نور

این آرامگاه در دهکدة «نایه» (ناحیه) ـ از دهکده‏هاى اوزرود نور ـ واقع شده و عمارت آن داراى بنایى هشت ضلعى با بام هرمى هشت ترک کلاه درویشى است. در جانب غرب، مسجدى متصل به بقعه وجود دارد که شکل ستون‏ها و «فیل‌پا»هاى آن، معرف قدمت آن است. در داخل بقعه و بر روى طاقنماهاى هشتگانه، یک در میان، نقش سرو و خورشید نقّاشى شده است. بالاى سردرگاهى‏ها نیز با خط نسخ گچبرى شده است.

امامزاده سیّد زکریّا ـ نور

 

مؤلف کتاب «از آستارا تا استرآباد» در توصیف بقعة سیّد زکریّا مى‏نویسد: «این امامزاده در دهکدة اوزکلا ـ از دهکده‏هاى اوزرود نور ـ واقع است. بناى اصلى بقعه، هشت ترک با گنبدى کلاه درویشى از بیرون و گنبدى عرقچینى از داخل است و کفش کن آن، متصل به بناى اصلى است.

امامزاده جعفر ـ نور

این آرامگاه در دهکدة «انگرود» ـ از دهکده‏هاى اوزرود نور ـ واقع است. بقعة اصلى، بنایى هشت ضلعى با گنبد هرمى هشت ترک است. داخل بقعه داراى طرح چهارضلعى است و پوشش عرقچینى دارد. در برابر مدخل ورودى بقعه، مسجد کوچکى بنا شده است که درازاى آن 20/10 و پهناى آن 10/3 است. چهارطاق گنبدى شکل توسرى خورده، بام مسجد را تشکیل مى‏دهند. درِ بقعه، داراى کنده کارى ظریف و جالبى است، بر روى لنگة راست آن، این عبارات خوانده مى‏شود: «فرماینده هذالباب مزار المبارک کیا جعفر سلطان عمل خشنام بن علاء دین لواسانى». و بر روى لنگة چپ، عبارت «کمال ابن سیاوش بازیار المعروف بانگروج فى تاریخ ماه مبارک شعبن سنة ثلاث و ثلاثین و تسع مائة» (933).

امامزاده اسماعیل ـ نور

بقعة این امامزاده در محلّة بازار روستاى بلده از توابع شهرستان نور قرار دارد.

بناى قدیمى بقعه داراى یک جفت در ورودى است که داراى کنده کارى‏هاى ظریفى به صورت شش ضلعى بود و از میان ستاره‏هایى درآمده، این عبارت بر آن حک شده بود:

و لیکن خداوند  بالا و پست

بسیان در رزق بر کس نبست‏

اى درت کعـبه ارباب نجات

قبلتى وجهک فى کل صلات‏

امامزاده اسکندر ـ نور

بقعة این امامزاده در روستاى باریکلا، از دهستان ناتل رستاق شهرستان نور قرار دارد.

بنایى ساده از خشت و گل می‌باشد که متعلّق به اواخر دورة قاجاریّه است و ضریح چوبى ساده‏اى نیز دارد. این بقعه در سالیان اخیر تعمیر شده و زمین زیارتگاه آن حدود 5000 متر مربّع است. از سلسله نسب امامزاده اطّلاعى حاصل نشد، جز این‏که اهالى او را از فرزندان امام موسى کاظم(ع) مى‏ دانند.

امامزاده ابراهیم ـ نورروستاى بتیرکلا

بقعة این امامزاده در روستاى بتیرکلا، از توابع کمر رود شهر نور قرار دارد.

بنایى هشت ضلعى با بام کلاه‏درویشى می‌باشد که داخل بنا به صورت چهار گوشه و گنبد آن عرقچینى است. صندوقى چوبى به ابعاد 1×80/1 سانتى‏متر در وسط بنا قرار دارد که مرقد امامزاده را در بر گرفته است. درِ ورودى بقعه در کفش‏کن باز مى‏شود. در این کفش‏کن نیز صندوقى وجود دارد که معروف است خواهر امامزاده ابراهیم در آن مدفون مى‏باشد.

  • ۱۴۶۰

امامزاده ابراهیم ـ نور

بقعة این امامزاده در روستاى تیرسا ـ از دهکده‏هاى تترستاق شهرستان نور ـ واقع شده است.

بناى بقعه، طرحى هشت ضلعى دارد و گنبد آن، هرم هشت ترک کلاه‏درویشى مى‏باشد. پوشش زیرین گنبد به صورت عرقچینى است. صندوقى به طول 14/2 و عرض 20/1 متر بر روى مرقد قرار دارد که از کنده‏کارى‏هاى ظریفى برخوردار است. این صندوق در اثر زلزلة سال 1223 هـ . ق و فرو ریختن سقف، آسیب دیده است.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده