مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده عظیم ـ اسبوکلا

این بقعه در سیزده کیلومترى جنوب خاورى شهر سارى، در وسط روستاى اسبوکلا، کنار حسینیه نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) قرار دارد.

بنایى تازه ساخت به شکل مستطیل به ابعاد 11×6 متر درب آن از جانب شمال باز مى شود که توسّط سه پلکان به آن راه مى یابد. ضریح بقعه از آلومینیوم و تمام هزینه هاى تعمیرات مسجد و سرویسهاى بهداشتى توسّط فرزندان و همسر مرحومه راضیة بذرافشان تامین شده است.

امامزاده عبّاس ـ کم دره آمل‏

این آرامگاه در کم دره (کیمره)، در «دشت سر» واقع و نام آن در طومار متولیان عهد صفویّه آمده است. بناى امامزاده شامل بقعه و مسجد است و چندان قدیمى به نظر نمى‏رسد. بر روى «پاسار» در ورودى بقعه چنین خوانده مى‏شود: «تمام شد[ه‏ا]ست جام در صحن متبرکة امامزاده عبّاس، از یَد اقل خلق اللّه، آقا سیّداللّه قلى و استاد على اکبر نیاکى...».

بقعه مزار آقا ـ استخر سر

در هفت کیلومترى شمال باختر محمّد آباد (مرکز بخش دو دانگه)، بر روى تپّه اى و در میان انبوه درختانِ روستاى استخرسر، چند اصله درخت آزاد را بریدند و دور یک درخت تنومند را سنگ چینى کردند و مدعى هستند که این مکان امامزاده اى است. این ادّعا به اثبات نرسیده و سالخوردگان نیز چیزى به یاد ندارند.

  • ۱۵۱۶

بقعه سه تن ـ چلمردى

در پانزده کیلومترى جنوب خاورى نکا، روستاى چلمردى قرار دارد. در انتهاى روستا بر روى تپّه اى مشرف بر روستاى چلمردى و زارم رود بناى ساده ى مربع شکلى به ابعاد سه متر و ضریحى آهنى قرار گرفته که اهالى آن را سیّد نیّره و سیّد عبدالله و سیّد ابراهیم خوانند. ظاهراً این سه تن، مادر و دو فرزند هستند که حدود پنجاه سال قبل وفات یافته و به جهت سیادت و شرافت نسبى او و اعتقاد اهالى به ایشان، بر روى قبرشان این بناى کوچک را ساخته اند.

  • ۱۳۰۴

بقعه سیّد صادق ـ چلمردى

در پانزده کیلومترى جنوب خاورى نکا، روستاى چلمردى قرار دارد. در بالاى تپّه اى مشرف بر خیابان، دور درختى را نشان کردند و شمع افروخته اند و گویند که سیّد صادق یا سیّد طاهرنامى در آنجا مدفون است.

  • ۱۲۴۸

بقعه سیّد زین العابدین ـ ملاخیل

در بیست و هفت کیلومترى جنوب خاورى نکا، روستاى سرسبز ملاخیل قرار دارد. در خارج از روستا، بر بالاى کوهى مشرف بر روستا و در میان جنگل، دور درختى را نرده کشیده و معتقدند که امامزاده اى در آن آرمیده است. در کنار این نرده، قبر مرحوم سید احمد ساداتى که از اهالى متدین روستا بوده قرار دارد.

  • ۱۵۸۷

بقعه سیّد رضا ـ شیت

در سى و پنج کیلومترى جنوب خاورى نکا، در تپّه اى مشرف بر آبادى زیباى شیت، در آنجا که گورستان عمومى روستا است، مزار ساده اى قرار دارد که ابعاد آن 4×6 متر است و بام آن حلب سر است. درب بقعه از مشرق باز مى شود و قبر سیّد رضا به اندازه پنجاه سانتى متر بالا آورده اند و روى آن پارچه سبز انداخته اند. زمین زیارتگاه حدود چهارهزار مترمربع است و چشم انداز آن فوق العاده زیباست.

بقعه سیّد جعفر ـ تنگ لته

ده کیلومترى جنوب خاورى شهر سارى، قبل از روستاى پایین کولا، روستاى تنگ لته واقع است. در میان گورستان عمومى روستا در کنار جاده، بناى هشت ضلعى کوچکى به ارتفاع سه متر با گنبد هرمى که بام آن سفال سر است به چشم مى خورد. این بنا در اوایل سال 1384 توسّط آقاى على اصغر دور على و قدم على زارعى بر اساس خواب ساخته شده است. آنان مى گویند: در عالم خواب دیدم مرحوم میرجعفر جعفرى که در این محل مدفون است به ما فرمان داد که بقعه یى بر سر تربت او بنا کنند. پس از خواب دیدنِ شخصِ دیگرى به همین مضمون، بناى کنونى ساخته شد.

بقعه سیّد باقر ـ فیروزکنده

در هفت کیلومترى شمال شهر سارى، روستاى فیروزکنده واقع است که به بالا و پایین محله تقسیم شده است. در پایین محله فیروزکنده در مدخل اصلى به قبرستان و زیارتگاه امامزادگان ابراهیم و اسماعیل، بقعه سیّد باقر واقع شده که اتاقى به طول شش و عرض چهار متر و به صورت مستطیل شکل است.

بقعه سیّد اسدالله ـ اِسفید واشى

این بقعه در پنج کیلومترى شمال سارى، در وسط روستاى اسفى واشى واقع است. که در زبان محاوره اى اسّه واشى گفته مى شود.

بنایى تازه ساخت به ابعاد 7×6 متر که درب آن از جانب شمال باز مى شود. سه پنجره در دو جهت شمال و جنوب تعبیه شده و صندوقى بر مرقد نصب است. در کنار بقعه، مسجد بزرگ محل قرار دارد. بقعه کرسى بلند و توسّط پنج پلکان به آن راه مى یابد.

بقعه رقیه خاتون ـ ولویه بالا

این بقعه در بیست و پنج کیلومترى جنوب خاورى کیاسر (مرکز بخش چهار دانگه)، در وسط روستاى ولویه بالا در یکصد مترى بقعه جان پیر واقع است.

شخصیّت مدفون را سیّد رقیه خاتون یا سیّده نرگس خاتون از سادات برشمرده اند و مى گویند که وى خواهر جان پیرمسلم است که در همین روستا صاحب گنبد و بارگاه مى باشد.

بقعه درویش محمود ـ تلاوک

در شش کیلومترى شمال خاورى محمّد آباد (مرکز بخش دو دانگه)، بر روى تپّه اى میان درختان آزاد، قبرى ساخته اند و گویند که درویش محمود است. این روستا به زبان محاوره محلى تلوک گفته مى شود و شاعر مدیحه سراى مشهور قرن سیزدهم مازندران، «فدائى» از اهل این روستا است.

  • ۱۲۲۲

بقعه درویش کمال الدّین ـ پایین کولا

ین بقعه در سیزده کیلومترى جنوب خاورى شهر سارى، در روستاى پایین کلا قرار دارد. در گذشته بنایى از سنگ لاشه و ملاط گل بود. اما در سال 1382 هـ . ش توسّط اهالى پایین کولا تجدید بنا شد.

درویش کمال الدّین فرزند درویش جلال الدّین همان کسى است که چهار هکتار از اراضى شالیزار را وقف بقعه امامزاده عبدالله پایین کولا نموده است.

بقعه درویش فخرالدّین ـ گلما

در شش کیلومترى شمال خاورى شهر سارى، بناى باشکوه با چشم انداز زیبا بر روى تپّه اى در کنار جاده روستاى گلما واقع است که شکوه معمارى او هر رهگذر را به تماشا مى خواند.

این آرامگاه، بنایى است چهارضلعى از آجر و گچ، ابعاد آن 7×7 متر، در حاشیه ى بالاى بنا در زیر گنبد رک آن دوازده قرنیس سینه کفترى آجرى است. چهار کنج بنا را از رو پر کرده و جمع نموده اند و گنبدى هرمى شکل هشت ضلعى که زیاد تیز نیست بر آن زده اند. از داخل با اضافه کردن چهار گوشوار، چهار ضلعى را به دایره تبدیل کرده و گنبدى مدور بر آن زده اند. به این ترتیب سقف و بام این بنا دوپوش است. درب ورودى آن از جانب شرق باز مى شود. بقعه بر روى تپّه اى باستانى است که بلندى آن میان دوازده تا پانزده متر مى باشد. دو تپه دیگر که ارتفاع کمترى دارند متّصل به این تپه اصلى هستند. اطراف بقعه قبرستان عمومى و درختان انار فراوانى دارد. زمین این زیارتگاه حدود سه هزار مترمربع است.

بقعه درویش على حاجى ـ سوته کلا

این بقعه در هشت کیلومترى شهر محمّد آباد (مرکز بخش دو دانگه)، روستاى سوته کلا که به آن سودکلا نیز مى گویند واقع است. در میان گورستان عمومى روستا، بقعه قدیمى درویش على حاجى قرار دارد که از او به عنوان امامزاده درویش على نیز یاد مى شود.

بنا به شکل مربع و بر فراز آن گنبدى عرقچینى قرار دارد که بیرون آن را حلب سر کرده اند. مدخل اصلى بقعه شامل اتاق 5×3 متر است که از آن به عنوان شبستان استفاده مى کنند و توسّط دو درب تو در تو قدیمى که متعلّق به دوره قاجاریّه است به حرم راه مى یابد.

بقعه دختر مشهد ـ چلمردى

در پانزده کیلومترى جنوب خاورى نکا، روستاى چلمردى قرار دارد. در میان گورستان محل، در زیر درختان آزاد، بقعه اى از چوب راش به طول 4×4 متر ساخته اند که بام آن نیز چوبى و حلب سر است و گویند: سیّده مریم خاتون اولاد یکى از ائمه(علیهم السلام)در این مکان آرمیده است و سپس سنگ قبر او را بیست سانتى متر بالا آورده اند و شمعى روى آن افروخته و پارچه هاى سبز انداخته اند. این بقعه اخیراً ساخته شده و از هویّت صاحب قبر آن به درستى معلوم نیست.

  • ۱۱۰۶

بقعه جان پیر مسلم ـ ولویه بالا

این بعقه در بیست و پنج کیلومترى جنوب خاورى کیاسر (مرکز بخش چهار دانگه)، در وسط روستاى ولویه علیا واقع شده است. بقعه شامل اتاقى به ابعاد 5×4 متر است که جلوى آن را ایوانى تعبیه نموده اند. شالوده بنا از خشت و گل و چوب است و پوشش بام آن حلب سر مى باشد. در زاویه اى از بقعه طاقچه اى جهت افروختن شمع و چراغ تعبیه شده است. قبر پیر مسلم را به اندازه شصت سانتى متر بالا آورده اند. زمین زیارتگاه حدود چهارصد مترمربع است.

بقعه پیر امام ـ اومال

این بقعه در چهار کیلومترى جنوب باختر نکا، بر بالاى تپّه اى مشرف بر روستاى ولجى محله، اومال و بریجان واقع است.

بنایى تازه ساخت به ابعاد 10×5 متر است که درب آن از جانب شمال شرق باز مى شود. چشم انداز محل بسیار عالى است.

امامزاده یعقوب ـ خلرد

این بقعه در ده کیلومترى جنوب باختر کیاسر (مرکز بخش چهاردانگه)، خارج از روستاى خلرد در جاده خاکى سعیدآباد واقع شده است.

بنایى ساده به ابعاد 6×4 متر است که در وسط آن صندوق چوبى تازه ساخت کوچکى قرار دارد. شالوده بنا از بلوک و بام آن حلب سر است. ایوان کوچکى در شمال دارد و چهار درخت موزى و آزاد در صحن کوچک هفتصد مترى آن مشاهده مى شود.

امامزاده یحیى ـ کرچاه

این بقعه در شش کیلومترى باختر محمّدآباد (مرکز بخش دودانگه) بر بالاى کوهى مشرف بر روستاى کهنه ده و شلدره، واقع شده و در عین سادگى از ابهّت و چشم انداز فوق العاده اى برخوردار است.

بقعه به شکل مستطیل و به ابعاد 8×4 و ارتفاع 30/2 سانتى متر، شامل دو اتاق تو در تو است که درِ آن از جانب شمال باز مى شود و بام بقعه حلب سر است. قبر امامزاده در اتاق دوّم قرار دارد و به وسیله آجر و سیمان به اندازه یک و ده سانتى متر بالا آورده و طول آن را دو متر و عرض آن یک متر ساخته اند و پارچه سبز بر روى آن انداخته اند.

۱ ۲ ۳ . . . ۹ ۱۰ ۱۱
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده