مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

آرامگاه شیخ لقمان سرخسى ـ سرخس

این آرامگاه که به لقمان بابا مشهور است در سه کیلومتری شمال شهر سرخس واقع شده است.

بنا متعلّق به شیخ محمّد بن محمّد لقمان، از عرفاى قرن چهارم است که معاصر با ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالفضل سرخسى بوده است. در گزارشى که محمّد حسین مهندس به مؤیّد الدوله ـ حاکم خراسان در زمان ناصرالدّین شاه قاجار ـ از مقبرة شیخ لقمان ارائه داده، این چنین یاد شده است: «مزار معروف به الق بابا قریب به شمال سرخس به فاصله نیم فرسخ پایین‏تر است و بنایى است مربع شکل و بسیار مستحکم با آجر و گچ ساخته شده و مقبرة یکى از مشایخ است که در سنة 757 بنا شده است. قریب سه کرور آجر در این بنا به کار رفته است. طوایف ترکمان، نهایت عقیدت را به صاحب این مزار دارند.»

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده