مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده بى بى حلیمه ـ بهبهان { بى بى حلیمه }

امامزاده بى بى حلیمه ـ بهبهان { بى بى حلیمه }

بقعه قدیمى این امامزاده در میان روستاى بى بى حلیمه، در حدود 15 کیلومترى جنوب شرقى شهر بهبهان، در کنار رودخانه فصلى با چشم انداز جالب واقع شده و در فصل بهار تفریح گاه مردم بهبهان است.

امامزاده بى بى تاج ـ رامهرمز { سرچشمه }

امامزاده بى بى تاج ـ رامهرمز { سرچشمه }

مشهور به «بى بى گوهر تاج»، بقعه این امامزاده در میان روستاى سرچشمه، در چهار کیلومترى شمال باختر شهر رامهرمز واقع شده است.

ساختمان بقعه، بنایى تازه ساخت و زیبا و کرسى بلند است که توسّط سه پلکان به ایوان و مدخل آن راه مى یابد.

امامزاده بى بى بتول ـ مسجد سلیمان { بى بى بتول }

امامزاده بى بى بتول ـ مسجد سلیمان { بى بى بتول }

بقعه این امامزاده در خارج از روستاى بى بى بتول و در میان قبرستان آن واقع شده است.

اصل بنا به صورت دو اتاق تو در تو به ابعاد 5×10 متر است و درِ آن از جانب شمال باز مى شود و سپس به شبستان غربى و بعد به اتاق مرقد راه دارد. دو شبستان تو در تو به ابعاد فوق با همین ویژگى در جانب غرب بقعه است که سقف آن طاق ضربى است. شالوده بنا از سنگ لاشه و ملاط گچ ساخته شده و در تعمیرات اخیر با گچ اندود شده است.

امامزاده بابا زاهد ـ مسجد سلیمان { درّه زاهد }

امامزاده بابا زاهد ـ مسجد سلیمان { درّه زاهد }

بقعه این امامزاده در میان روستاى دره زهد از توابع بخش لالى مسجد سلیمانى واقع شده است.

ساختمان بقعه، بنایى تازه تعمیر است که شالوده آن از سنگ لاشه و ملاط گچ ساخته شده که به صورت چهار ضلعى با گنبد عرقچینى است که بر روى آن یک گنبد طلایى با ورق گالوانیزه به ارتفاع 5/2 متر پوشش یافته است.

  • ۲۰۱۱

امامزاده میر عالى حسین ـ بهبهان { کوى خروار}

امامزاده میر عالى حسین ـ بهبهان { کوى خروار}

این امامزاده در قسمت جنوب خاورى شهر بهبهان، و در کوى خروار واقع است. شخصیت مدفون در بقعه با نامهاى میر على حسین، میر الحسین، و میر عالى حسین نیز خوانده مى شود که بناى مقبره اش در سال 709 هـ ق بنا شده است.(1) در مدخل اتاقى که مقبره امامزاده در آن قرار دارد، چار چوب باد و لنگه در از سال 1381 هـ ق وجود دارد که بر هر لنگه آن سه کتیبه نوشته شده است. چنین به نظر مى رسد که این کتبیه ها از نظر خط شناسى به دو دوره جدا از هم تعلّق داشته باشند، یکى، از دوره قدیمى تر و دیگرى، دوران جدید. در قسمت قدیمى تر کتیبه ها، چهار بار نام «على» دیده مى شود. تاریخ آن در بیت زیر آمده است:

شد از محمود زین العابدین خزرى تمام این در  *** از این درگاه کام دل خواهى مگذر

امامزاده محمّد ماهرو ـ شوشتر { محله بلیدى }

امامزاده محمّد ماهرو ـ شوشتر { محله بلیدى  }

این آرامگاه در محلّه ى به نام «بلیدى» نزدیک میدان و بعد از پل گرگر واقع شده، بقعه ئى که امروز سیّد محمّد مامرو نامیده مى شود واقع است.

بنایى با بقعه، گنبد، ایوان و گلدسته است. پس از ورود، ایوان طویلى به عرض 4 متر و طول 15 متر قرار دارد که نخستین در ورودى از خیابان به این راهرو و نخستین در بقعه و محل مقبره در آن قرار دارد. سقف راهرو، کوتاه و ضربى با طاق هلالى پیش و پس است. بر سر در ورودى از خیابان، چهار پایه گلدسته و یک گلدسته کاشیکارى و لوحى به تاریخ 1279 هـ.ق دیده مى شود.

امامزاده محمّد گیاهخوار ـ شوشتر { رود گرگر}

امامزاده محمّد گیاهخوار ـ شوشتر { رود گرگر}

در کنار رود گرگر و بر روى محطوه مرتضى در شمال شرقى شهرستان شوشتر، مزار عظیمى پا برجاست که گویاى تاریخ چند صد ساله شوشتر را دارد. این بناى زیبا و مستحکم متعلّق به امامزاده سیّد محمّد گیاهخوار است که آن را سیّد محمّد گلابى هم مى نامند و در نزد اهالى از احترام خاصى برخوردار است و به احتمال قوى از آثار بجا مانده، دوران صفویّه مى باشد.

امامزاده محمّد صالح ـ رامهرمز { محلّه علمدار}

امامزاده محمّد صالح ـ رامهرمز { محلّه علمدار}

بقعه این امامزاده در محلّه شهر رامهرمز واقع شده و بسیار مورد توجه اهالى است.

ساختمان بقعه بنایى زیبا و قدیمى با گنبد پلکانب و مخروطى به ارتفاع بیش از 8 متر است و دیوار آن 5/2 متر ارتفاع دارد و الباقى گنبد در 14 طبقه است.

امامزاده محمّد بن جعفر الطیّار ـ دزفول { جاده کوتیون }

امامزاده محمّد بن جعفر الطیّار ـ دزفول { جاده کوتیون }

این بنا با شکوه در کنار جاده کوتیون و به فاصله 6 کیلومترى دزفول در سمت راست جاده و درون باغى واقع است. هر ساله گروه زیادى از مردم دزفول و مناطق اطراف به زیارت این آرامگاه مى آیند و ساعاتى را در کنار این بقعه که یکى از اماکن مذهبى و دیدنى شهرستان دزفول است، سپرى مى کنند.

امامزاده محمد بن زید – گتوند { منطقه عقیلی }

امامزاده محمد بن زید – گتوند { منطقه عقیلی }

بقعه باشکوه این امامزاده در پنج کیلومتری بخش ترکالکی در منطقه عقیلی، از توابع شهرستان گتوند واقع شده است.

این بقعه در دامنه کوه و کنار دره‌ای ساخته شده و در جوار مرقد شریف ایشان در دل کوه، چشمه آبی وجود دارد و همواره مورد توجه دوستداران اهل بیت: بوده است.

امامزاده محمّد بازار ـ شوشتر { محلّه بلیدى }

امامزاده محمّد بازار ـ شوشتر {  محلّه بلیدى }

بناى این امامزاده در محلّه ى «بلیدى» در کنار خیابان فرح شهر شوشتر(1) پس از عبور از تقاطع چهار راه به طرف شرق، در سمت راست خیابان، بقعه سیّد محمّد بازار واقع است.

امامزاده محمد - آبادان {خیابان طالقانی}

امامزاده محمد - آبادان {خیابان طالقانی}

مشهور به "امامزاده ابوتاوه "،بقعه این امامزاده سیدمحمد ابوتاوه در شهر آبادان خیابان طالقانی (زندسابق) در بهترین نقطه شهر و در کنار حوزه علمیه امام صادق(علیه السلام)واقع شده است. بقعه که در خروجی خیابان کلیسای ارامنه قرار دارد و از دیرباز بخاطر کرامات متعدد شهرت خاصی دارد و مورد احترام قاطبه اهالی است.

  • ۱۲۸۵

امامزاده گل بى بى ـ بهبهان { خیابان پیروز}

امامزاده گل بى بى ـ بهبهان {  خیابان پیروز}

بقعه این امامزاده در خیابان پیروز شهر بهبهان و در کوى آهنگرها واقع شده و ساختمان آن در سالیان اخیر مرمت شده است.

امامزاده عمران بن على ـ ماهشهر{ هندیجان }

امامزاده عمران بن على ـ ماهشهر{ هندیجان }

مشهور به «سید عمران»، بقعه این امامزاده در 10 کیلومترى شهر هندیجان و در کنار رودخانه زهره واقع شده است.

امامزاده عبدالله قطب الدّین ـ مسجد سلیمان { دامنه منار}

امامزاده عبدالله قطب الدّین ـ مسجد سلیمان { دامنه منار}

بقعه این امامزاده در منطقه کوهستانى و در 15 کیلومترى شمال مسجد سلیمان و در میان روستاى دامنه منار با چشم انداز فوق العاده زیبا واقع شده است.

امامزاده عبدالله ـ ماهشهر ـ هندیجان { امامزاده عبدالله }

 امامزاده عبدالله ـ ماهشهر ـ هندیجان { امامزاده عبدالله }

مشهور به «شاه عبدالله و شاهزاده عبدالله»، بقعه این امامزاده در میان روستاى امامزاده عبدالله، در 45 کیلومترى شمال بندر دیلم کنار دریا و جنب آثار باستانى شهر تاریخى مهروبان واقع شده است.

امامزاده عبدالله ـ ماهشهر ـ هندیجان { ده ملا }

امامزاده عبدالله ـ ماهشهر ـ هندیجان  { ده ملا }

مشهور به «سید عبدالله هملا»، بقعه این امامزاده در میان روستاى ده ملا از توابع شهر هندیجان و در 45 کیلومترى آن واقع شده است.

امامزاده عبدالرحمان - اندیشمک {دهستان مازو }

امامزاده عبدالرحمان - اندیشمک {دهستان مازو }

 بقعه این امامزاده در دهستان مازو از شهر بیدروبه بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک، واقع شده است . متاسفانه از هویت شخص مدفون اطلاعی حاصل نشد.

  • ۹۱۸

امامزاده علویه ـ ماهشهر { بدرانى }

امامزاده علویه ـ ماهشهر { بدرانى }

مشهور به «سید علویه»، بقعه این امامزاده در میان روستاى بدرانى از توابع شهر ماهشهر واقع شده و مورد توجه اهالى است.

ساختمان بقعه به شکل مربع و به ابعاد 5×5 متر است و در بالاى آن گنبد هرمى به ارتفاع 4 متر دارد و در شرق آن یک شبستان با دو در تعبیه شده است. به اعتقاد اهالى امامزاده سید علویه، از علویات جلیل القدر حسینى است که از نام و نسب آن اطلاع دقیقى در دست نیست.

  • ۱۰۳۲

امامزاده على اصغر ـ دزفول { شهرک شهید کریمى }

امامزاده على اصغر ـ دزفول { شهرک شهید کریمى }

مشهور به «على شلگهى»، بقعه با شکوه این امامزاده در میان شهرک شهید کریمى (شلگهى سابق) از توابع شهر دزفول واقع شده است.

بناى قدیمى که از خشت و گل و آجر ساخته شده بود و داراى گنبد عرقچینى مایل به قیفى داشت در سالیان قبل تخریب شد و بجاى آن بناى باشکوهى در مساحت حدود 450 متر مربع ساخته شد که داراى ایوان، گنبد، ضریح و حرم است.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده