مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

مزارات یحیى‏ هاى دیگر 6

فهرست مطالب این پست:

امامزاده یحیى و قاسم نوکنده جویبار

امامزاده یحیى نوا لاریجان 

امامزاده یحیى اسک لاریجان 

امامزاده یحیى رینه بالا لاریجان 

امامزاده یحیى نیتل کجور 

امامزاده یحیى چلاجور چالوس 

امامزاده یحیى تاکُر نور 

امامزاده آقا سیّد یحیى دلیجان اشکور

امامزاده آقا سید یحیى لیما اشکور 

امامزاده آقا سید یحیى چاکل اشکور

امامزاده عیسى و یحیى ابیانه

امامزاده یحیى و قاسم نوکنده جویبار

در خارج از روستاى نوکنده، در میان مزارع شالى، و کنار بقعه امامزاده حبیب اللّه‏ بن موسى علیه‏ السلام، بقعه زیبا و قدیمى امامزاده یحیى و قاسم قرار دارد که به چهل کودک شهید معروف است.

امامزاده طاهر و مطهّر ـ کجور

این امامزاده در اراضى دهکدة «هزارخال» در ناحیة کوهستان کجور واقع است. بناى بقعه از داخل و خارج، چهارضلعى و آجرى است که طول هر ضلع آن از خارج 40/8 و ابعاد آن از داخل 40/5×47/5 متر است. شیوة آجرچینى نمای بقعه، به گونة حصیرى و در نهایت ظرافت انجام گرفته است. در زیر پایة گنبد و بر روى دیوارهاى چهارگانه، «قرنیس» متناسبى با آجرکارى ایجاد شده که بر فراز آن، گنبد هرمى بقعه استوار گشته است. بر روى دیوارهاى خارجى بقعه، دو کتیبة آجرى، یکى متصل به زیر قرنیس و دیگرى با فاصلة 24 رج آجر اجرا شده است که در نوع خود، در میان بناهاى مازندران، اثر منحصر به فردى است. کتیبه‏هاى مزبور، نخست روى خشت خام با خط ریحان ایجاد گشته و پس از پخته شدن، به صورت لوحه در پى یکدیگر نصب شده ‏اند.

امامزاده شاهزاده حسین ـ کجور

علاوه بر شهرستان سارى، در کجور نیز آرامگاهى به نام شاهزاده حسین وجود دارد که انتساب آن به فرزند بلافصل امام (ع) صحت ندارد. این آرامگاه در دهکدة فیروزکلاى پایین حومة کجور واقع و مجموعه‏اى شامل ایوان، مسجد و حرم است.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده