مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

بقعه پیر اساق / اسحاق ـ دزفول

بقعه پیر اساق / اسحاق ـ دزفول

این بقعه در دو و نیم فرسنگى دزفول، در کنار جادّه دزفول ـ هفت تپّه واقع است. بنایى شامل صحن، بقعه و گنبد است که به نظر مى رسد مدفن دو تن به اسامى اسحاق و اسماعیل بوده باشد.

بقعه باحزقیل / ابودانیال ـ دزفول { نزدیکى مسجد جامع }

بقعه باحزقیل / ابودانیال ـ دزفول { نزدیکى مسجد جامع }

این بقعه در نزدیکى مسجد جامع دزفول واقع و بنایى بسیار کوچک و ساده است; ولى در ضلع شمالى آن، ساباطى (راهرو) با سردرى بلند قرار دارد که از نظر تزئینات آجرى و تناسب قابسازى ورودى، از نمونه هاى جالب کارهاى آجرى دزفول به شمار مى آید.

ساباط مزبور احتمالا جزئى از محوّطه و بناى بقعه بوده است. درباره این بقعه در «تذکره الاخیار» آمده است: «دیگر از بقاع الخیرى که در محوّطه ولایت واقع شده، بقعه شریفه متبرکه علیه حزقیل پدر دانیال پیغمبر است.»

اقتدارىآثار تاریخی خوزستان،ص 371، دایره المعارف تشیّع 3: 325.

  • ۲۹۸