مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده هام ـ جاجرم‏

بقعة این امامزاده در بالاى تپّه‏اى در حاشیه غربى روستاى ناویا،در 7 کیلومترى غرب شهر شوقان، در 100 کیلومترى شمال شرق شهر جاجرم واقع شده است.

این بنا مربوط به دورة قاجاریه است و داراى پلان مستطیل شکل و شامل دو اتاق مربّع شکل است. اتاق جنوبى به ابعاد 80/2×4 متر به عنوان مدخل بنا است. در دیوار شرقى این اتاق، درِ ورودى قرار دارد که عرض آن 80/2 متر است. در گوشه شمالى دیوار شرقى، درى قرار دارد که به اتاقى که قبرها در آن قرار دارند باز مى‏ شود.

امامزاده محمود ـ جاجرم

بقعة این امامزاده در میان درّه‏اى در صد مترى روستاى کلاته ترکها (گین‌آباد) در 13 کیلومترى شمال غرب شهر سنخواست واقع شده است.

ساختمان بقعه، بنایى قدیمى و فرسوده از قرن هفتم هجرى به یادگار مانده و شالودة آن از خشت و گل ساخته شده و شامل اتاق مرقد و سه مدخل است. هسته مرکزى بقعه اتاقى مربع شکل به ابعاد هر ضلع 4 متر است که از سه جهت دالانى به ابعاد 20/1×20/2 و 85/2 متر به بیرون راه دارد که متأسّفانه دو راهرو به کلى تخریب شده و تنها راهروى جنوبى با دهانه 85/2 سالم مانده است. بر بالاى اتاق، گنبدى کلاه خودى به قطر 4 و ارتفاع 5 متر قرار داشت که درست نوک آن به قطر یک متر فروریخته و حفّارى‏هاى غیر مجاز نیز، صدمه شدیدى به بنا زده است.

امامزاده محمّد ـ جاجرم

بقعه این امامزاده در وسط روستاى کُرف مقابل مدرسه بر روى تپّه‏اى مشرف بر روستا، در 14 کیلومترى شمال غرب شهر سنخواست واقع شده است.

بنایى بسیار باشکوه و زیبا که متعلّق به قرن هفتم هجرى است و از خشت و گل ساخته شده و به صورت چلیپا است. این بنا از چهار جهت داراى ایوانى به ابعاد 4×60/2 و ارتفاع 5 متر است و در طرفین آن دو مناره احداث شده که ارتفاع آن 30/1 متر مى‏باشد. این بقعه از هر یک از جهات، درى دارد که فعلا درب شرق و جنوب باز بوده و دو درِ دیگر مسدود مى‏ باشد.

امامزاده سام ـ جاجرم‏

بقعة این امامزاده در حاشیه شرقى روستاى ناویا، در 7 کیلومترى غرب شهر شوقان و در 100 کیلومترى شمال شرق شهر جاجرم واقع شده است.

ساختمان بقعه که از آثار دورة قاجاریّه است، شامل پلان مستطیل شکل به ابعاد 80/5×60/9 متر است و شباهت زیادى به بقعة امامزاده هام دارد با این تفاوت که گنبد بنای امامزاده سام، کوتاه‏تر و نماى آن از خارج کاه و گل و ایوان با طاق جناقى در جانب جنوب قرار دارد.

امامزاده زین العابدین ـ جاجرم

 

بقعة این امامزاده در ابتداى شهر سنخواست، در 60 کیلومترى شمال شرق شهر جاجرم واقع شده است. این بنا که از آثار دورة صفویّه است، از خشت و گل و ساروج و آجر استفاده شده و در سالیان اخیر مرمّت شده است.

هسته مرکزى بقعه که اتاق مرقد است، با پلان مربع شکل، دارای هر ضلع 10 متری است و از این میان، هر جهت حدود 5/1 متر ضخامت دیوار را تشکیل مى‏دهد تا بتواند گنبد عظیم بنا را تحمل کند. چهار زاویة اتاق مرقد را با ایجاد چهار گوشواره به دایره تبدیل نموده‏اند و سپس گنبد بنا را بر آن استوار ساخته‏اند. این گنبد، به شکل «کلاه خودى» به قطر 7 و ارتفاع 7 متر است و سراسر با کاشى‏هاى نره‏اى به رنگ لاجوردى در سال 1381 تزیین شده است.

امامزاده بى بى خدیجه ـ جاجرم

بقعة این امامزاده در هزار مترى جنوب روستاى بیش درّه و جنوب شرق روستاى کلاته شوقان، در 5 کیلومترى غرب شهر شوقان و در 70 کیلومترى شمال شهر جاجرم واقع شده است.

شالوده بنا از خشت و گل ساخته شده و متعلّق به اوایل دورة قاجاریّه است. پلان بقعه به شکل مربع با گنبد عرقچینى است که در وسط آن صورت قبرى مى‏باشد که فاقد سنگ قبر و ضریح است. به اعتقاد اهالى، چهار سیّد در این مکان مدفون مى‏باشد. از این رو بقعه به چهار سیّد نیز معروف است.

امامزاده اسماعیل ـ جاجرم‏

بقعة این امامزاده در 5 کیلومترى غرب مرکز بخش شوقان، در مجاورت شمال روستاى چپّه و در 72 کیلومترى شمال شرق شهر گرمه قرار دارد.

چشم انداز بقعه بسیار زیبا و دیدنى است و در سالیان اخیر بازسازى شده و شامل گنبد، شبستان و ایوان مى‏باشد. بقعه به شکل مربّع مستطیل و به ابعاد 15×17 متر است. ایوان بنا در جنوب آن واقع شده و ابعاد آن 5/3×3 و ارتفاع آن حدود 4 متر مى‏باشد که در دو طرف آن دو اتاق تعبیه شده است. نماى ایوان، با سنگ مرمر تزیین شده و در جانبین آن دو گلدسته به ارتفاع 6 متر قرار دارد.

امامزاده ابراهیم ـ جاجرم‏

بقعة باشکوه این امامزاده در یک کیلومترى شمال روستاى دربند، کنار جادّه آسفالته‏اى که روستاى دربند را به روستاهاى طبر و شقان متّصل مى‏کند، در 17 کیلومترى شمال شهر سنخواست از توابع بخش شقان قرار دارد.

بنا داراى نقشه چهار ضلعى و متأثّر از سبک چهار طاقى است. پلان چهار ضلعى بنا در ارتفاع 5/3 مترى با ایجاد یک پوشش مثلثى شکل بر کنج‏ها و یک طاق‌نماى کم عمق در هر ضلع و چهار طاق‌نماى دیگر با چهار روزنه در وسط اضلاع به پلان هشت ضلعى تبدیل شده، سپس دایره گنبد، که از داخل به شکل نیم کاسه است، تعبیه شده است.

آرامگاه على بن مهزیار ـ جاجرم

این آرامگاه در دو کیلومترى شرق شهر جاجرم، در ابتداى جادّه جاجرم ـ سبزوار واقع شده و به خواجه مهزیار مشهور است.

گویا در گذشته علاوه بر این بنا چند بقعه تاریخى دیگر در این محل وجود داشته که امروزه اثرى از آنها بر جاى نمانده است. ورودى بنا در ضلع شمالى و داراى پلان مربع شکل به ابعاد هر ضلع 5/7 متر است که حدود 5/1 متر ضخامت دیوار آن است و تنها شامل یک اتاق به ارتفاع چهار و نیم متر است که با ایجاد چهار گوشواره در زاویه‏ها به هشت ضلعى و با کمک فیلپوشها به دایره تبدیل شده و در نتیجه گنبد بنا بر آن استوار شده است. این گنبد به صورت عرقچینى و به ارتفاع 5/7 متر است و در ساقة آن چهار پنجره جهت نورگیرى و تهویة هوا طرّاحى شده است. با توجّه به گچبرى، رنگ آجرها و همچنین شکل گنبد، ساخت اوّلیّة بنا را به قرن هفتم تا دورة تیمورى مترتب مى ‏سازد.

آرامگاه شیخ اندقانى ـ جاجرم‏

این آرامگاه در حاشیة شمالى روستاى اندقان، در جلگه سنخواست و در 60 کیلومترى شمال شرق شهر جاجرم واقع شده است.

آرامگاه، داراى پلان هشت ضلعى است و مصالح به کار رفته در آن از چینه گلى مى‏باشد. سر در ورودى آن در جبهه شرقى قرار دارد و آثار وجود کتیبه‏اى درگذشته در بالاى درِ ورودى مشهود است و در حال حاضر فرو ریخته است. بر بالاى بنا، گنبدى گلى قرار داشت که اکنون فرو ریخته و تنها بخش کوچکى از آن باقى مانده است. ارتفاع بنا از کف بقعه 5 متر و با احتساب گنبد آن حدود 7 متر مى‏باشد. بنا داراى اندود گچ بود که آثار آن در بعضى از نقاط بر روى دیوارها باقى مانده است.

آرامگاه خواجه خاموش ـ جاجرم‏

این آرامگاه در 500 مترى جنوب شرقى روستاى خراشاه، در 5 کیلومترى غرب شهر سنخواست و در 60 کیلومترى شمال شرق شهر جاجرم واقع شده است.

این بنا، داراى پلان هشت ضلعى است و ظاهراً متعلّق به قرون هفتم و هشتم هجرى یعنى دوران حکومت ایلخانان مغول مى‏باشد. مصالح به کار رفته در بنا، از چینه گلى و خشت و خام است. سر درِ ورودى آن در جبهة شرقى قرار داشت که در حال حاضر فرو ریخته است و درِ خروجى آن در غرب بنا قرار دارد. در داخل آرامگاه قبرى وجود داشته که به جهت حفّارى غیرمجاز تخریب شده است. بر بالاى بنا، گنبد گلى وجود داشت که تنها بخشى کوچکى از آن باقى مانده است.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده