مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده بى‏ بى حور و بى‏ بى نور - خیابان جهاد

در وسط خیابان جهاد شهر شیروان، زیارتگاه ساده‏اى است که به امامزادگان بى‏بى حور و بى‏ بى نور مشهور مى‏باشد.

بنایى تازه ساخت به ابعاد 7×9 متر که بام آن چوبى و ایرانیت شده است.
در زاویه جنوب غرب بقعه راه پلّه‏اى قرار دارد که به صورت چهار دست و پا باید عبور کرد و از دریچه‏اى دیگر بیرون آمد که نوعى حاجت خواهى است.

صورت قبرى در بقعه وجود ندارد و گویند بى‏بى حور و بى‏بى نور در این مکان غیب شده ‏اند.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده