مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده على بن جعفر ـ سمنان

بقعة باشکوه این امامزاده در شمال شهر سمنان و در خیابان شهید رجایى، پایین‏تر از بیمارستان تدیّن واقع شده و به على بن جعفر الصادق (فرزند بزرگوار امام جعفر صادق (و به عموى امام رضا(انتساب دارد و یکى از زیارتگاهاى معتبر مردم سمنان محسوب مى‏گردد، این مزار به بقعة آلکا یا آل کى نیز معروف مى‏ باشد.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده