مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

بقعه شیخ محمود شبسترى ـ شبستر

سعدالدّین محمّد بن عبدالکریم بن یحیى، از مشاهیر عرفان آذربایجان بود که در ایّام کیخاتوخان مغول، در شبستر متولد شد. وى در اواخر عهد سلطان محمّد خدابنده و ابوسعید بهادرخان، در شهر تبریز، یکى از عرفاى بزرگ شمرده مى‏ شد.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده