مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

خانه قدوسى نهاوند

این خانه قدیمى که متعلّق به شیخ على قدوسى از عالمان شهر نهاوند است، داراى سردر ورودى زیبایى است که با نقوش هندسى آجرى تزیین شده و دو ستون نما در دو سوى سردر به زیبایى آن افزوده است.

نماى بنا در داخل حیاط به وسیله آجرکارى هاى زیبا تزیین شده و قوس هایى به شکل شاخ قوچ، نما را آراسته است. پیرامون حیاط با طاق نماهاى هلالى تزیین شده است

  • ۱۲۸۶
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده