مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

گنبد سبز ـ کرمان

این گنبد در کوچه دهم خیابان ابوحامد شهر کرمان که به کوچه شهید محمّدمهدی فرزاد معروف است، واقع شده است. بنایى استوانه‏اى با ارتفاع زیاد و گنبد دوپوش بوده که امروزه به غیر از یک سردر، چیزى از آن بر جاى نمانده است. بنا به قول «سایکس» که در سال 1895م کنسولگرى انگلیس در کرمان را تأسیس کرد، این بنا، نمایان‏ترین و جلوه‏دارترین ابنیه کرمان بر ارتفاع تقریبى 50 پا بوده که قسمت خارجى آن کاشى‏کارى متمایل به سبز داشته و داخل آن گچ‏کارى شده بود و اثر اکلیل کارى پر غنایى بر روى آن دیده مى‏شده است. و باز به نوشته نامبرده، این بنا داراى کتیبه‏هایى بوده که بر اساس قرائت راهنماى وى، متن آن «عمل استاد خواجه شکر اللَّه و استا عنایت اللَّه فرزند استاد نظام الدین معمار اصفهانى» و تاریخ آن، 640 هـ . ق بوده است.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده