1809. امامزاده درویش ـ سارى ـ سلیم بهرام  …18

1810. امامزاده درویش محمّد ـ محمّدآباد ـ خوش نشان           …18

1811. امامزاده دادا ـ اسد آباد ـ شیرزیلى      …19

1812. امامزاده دختر موسى بن جعفر ـ ابرکوه ـ اسفندآباد        …19

1813. امامزاده دختر امام حسن ـ مهریز ـ درّه           …20

1814. امامزاده درویش ابراهیم یقین ـ فیروزکوه ـ زیبا   …20

1815. امامزاده دوازده تن ـ فیروزکوه ـ ارجمند            …21

1816. امامزاده داوود ـ نطنز ـ هنجن           …22

1817. امامزاده دو برار(دو برادر) ـ دماوند ـ مراء       …23

1818. امامزاده درب آهنین ـ خوزستان ـ نورآباد          …24

1819. امامزاده داوود ـ تفرش ـ فلوجرد         …25

1820. امامزاده داوود ـ تهران ـ توچال          …26

1821. امامزاده داوود کیا سلطان و حسن سلطان ـ نور ـ اوزود …27

1822. امامزاده درب امام ـ اصفهان ـ چمبلان           …27

1823. امامزاده درب زنجیر ـ کاشان ـ بازار بزرگ      …30

1824. امامزاده دستگرد ـ چهارمحال ـ          …31

1825. امامزاده دوازده امام ـ اصفهان ـ ونداده           …31

1826. امامزاده دو خواهران ـ نهاوند ـ خیابان دو خواهران        …31

1827. امامزاده دو برادر ـ شیروان ـ خرس کانلو(1)    …32

1828. امامزاده دو معصوم ـ شهرکرد ـ طاقانک          …33

1829. امامزاده دو تن ـ بوئین زهرا ـ کلنجین  …34

1830. امامزاده رضا ـ سارى ـ امره  …34

1831. امامزاده رضا ـ سارى ـ علوى کلا      …34

1832. امامزاده رضا ـ نکا ـ نودهک  …35

1833. امامزاده رضا ـ نکا ـ لایى، ملاخیل    …36

1834. امامزاده روح الله ـ دماوند ـ جورد       …36

1835. امامزاده ربیعه خاتون ـ اصفهان ـ مسجد جامع اشترجان …37

1836. امامزاده رضا ـ نور ـ کچل ده           …38

1837. امامزاده روشن آباد ـ گرگان ـ روشن آباد         …38

1838. امامزاده رحمان ـ تویسرکان ـ کهنوش  …38

1839. امامزاده زبیده ـ    ـ صفرمیان           …38

1840. امامزاده زکریّا ـ سارى ـ جاده زاغ مرز            …39

1841. امامزاده زکریّا ـ سارى ـ پلنگ آزاد      …39

1842. امامزاده زکریّا ـ سارى ـ پهنه کلا شمالى          …39

1843. امامزاده زکریّا ـ محمّدآباد ـ بخش دودانگه       …40

1844. امامزاده زکریّا ـ سارى ـ سلیم بهرام     …41

1845. امامزاده زکریّا ـ نکا ـ مزده    …41

1846. امامزاده زین العابدین ـ پل سفید ـ رسکت         …42

1847. امامزاده زین العابدین ـ سارى ـ خیابان جمهورى            …43

1848. امامزاده زین العابدین ـ کیاسر ـ نرگس زمین    …52

1849. امامزاده زید ـ راین ـ خیابان طالقانى   …52

1850. امامزاده زید ـ کرمان ـ شهداد            …53

1851. امامزاده زید محمود ـ گلباف ـ حرمک  …72

1852. امامزاده زید ـ کوهبنان ـ       …74

1853. امامزاده زکریا ـ بافت ـ صوغان         …79

1854. امامزاده زید ـ بم ـ میدان زید …80

1855. امامزاده زکى الدین ـ یزد(1) ـ حمیدیا …83

1856. امامزاده زید ـ اردکان ـ رباط پشت بادام           …85

1857. امامزاده زین بن ابراهیم ـ تفت ـ محله گرمسیر  …91

1858. امامزاده زید و ابراهیم ـ طالقان ـ کرکبود         …91

1859. امامزاده زکریا ـ طالقان ـ میرآش        …92

1860. امامزاده زینب خاتون ـ نطنز ـ هنجن  …92

1861. امامزاده زین العابدین ـ دماوند ـ مشاء            …94

1862. امامزاده زین العابدین بن عقیل ـ دماوند ـ کوهان          …94

1863. امامزاده زین العابدین ـ دماوند ـ زان   …95

1864. امامزاده زیدبن قاسم ـ تفرش ـ مشهد زلف آباد   …96

1865. امامزاده زاهد ـ زاهدان ـ فسا …97

1866. امامزاده زرآباد ـ قزوین ـ زرآباد بالا     …97

1867. امامزاده زکریا ـ کلاردشت ـ شکرکوه    …97

1868. امامزاده زلان ـ تاکستان ـ ده نرجه      …98

1869. امامزاده زید ـ کاشان ـ گذر قبرستان   …98

1870. امامزاده زید ـ کرمان ـ شهداد            …98

1871. زید بن على ـ خرم آباد ـ      …99

1872. امامزاده زین الدّین و عین الدّین ـ ماسوله ـ اشکلت       …99

1873. امامزاد زین العابدین ـ قائم شهر ـ قادى کلا     …99

1874. امامزاده زیدالله ـ شیروان ـ بوانلو        …99

1875. امامزاده زید ـ تویسرکان ـ روستاى امامزاده زید(1)         …100

1876. امامزاده زاهد محمود ـ لردگان ـ ده کهنه دودراء            …110

1877. امامزاده زین الدّین ـ تاکستان ـ قلات  …111

1878. امامزاده زید ـ تهران ـ بازار بزّازها       …111

1879. امامزاده سلیمان ـ سارى ـ آهى دشت  …128

1880. امامزاده سیّده سلیمه ـ نکا ـ قلعه سر بالا         …134

1881. امامزاده سه تن ـ سارى ـ ذغال چال   …134

1882. امامزاده سه تن ـ سارى ـ پایکوهى سنگ تراشان            …135

1883. امامزاده سکینه خاتون ـ ماهان ـ کوثرخیز        …136

1884. امامزاده سلیمان شاه ـ کرمان ـ کوهبنان          …137

1885. امامزاده سیف الدّین ـ منوجان ـ نودژ  …139

1886. امامزاده سلیمان ـ اسد آباد ـ لک لک    …139

1887. امامزاده سدران ـ اسد آباد ـ سدران     …140

1888. امامزاده سهل بن على ـ یزد ـ محلّه سهل بن على         …140

1889. امامزاده سیّد مصلّى عتیق ـ یزد ـ محلّه مصلاى عتیق   …143

1890. امامزاده سیّدپایین ـ تفت ـ نیر           …144

1891. امامزاده سلیمان ـ نطنز ـ بیدهند        …144

1892. امامزاده سادات ـ نطنز ـ جاریان        …147

1893. امامزاده سه تن شیخ ـ دماوند ـ محلّه چالیکا     …149

1894. امامزاده سَتِى فاطمه ـ اصفهان ـ       …149

1895. امامزاده سکینه خاتون ـ قم ـ زالون آباد            …150

1896. امامزاده سه دختران ـ رى ـ محلّه سه دختران    …151

1897. امامزاده سعید ـ شازند ـ گورچک         …152

1898. امامزاده سلیمه خاتون ـ تفرش ـ جفتان            …152

1899. امامزاده سلیمان ـ تفرش ـ سرآبادان    …152

1900. امامزاده ستین ـ تفرش ـ محلّه طرخوران           …153

1901. امامزاده سپهسالار ـ نور ـ سارس       …153

1902. امامزاده سدران ـ اسدآباد ـ سدران      …154

1903. امامزاده سلیمان، فضل و موسى ـ ساوه ـ آوه   …154

1904. امامزاده سهل بن على ـ اراک ـ آستانه …154

1905. امامزاده سید السادات ـ گلپایگان ـ     …156

1906. امامزاده زکریا ـ نور ـ اوزکلا …156

1907. امامزاده سعیدین ـ نور ـ یاسل           …157

1908. امامزاده شمس الدّین ـ فارس ـ فسا     …157

1909. امامزاده سربخش ـ قم ـ خیابان طالقانى           …157

1910. امامزاده سلیمان، جعفر و محمّد ـ فاروج ـ چوکانلو        …158

1911. امامزاده سرتخت ـ شیروان ـ دوین      …159

1912. امامزاده سرچشمه ـ تویسرکان ـ قلعه استیجان   …160

1913. امامزاده رضا ـ تویسرکان ـ بوستان درّه            …161

1914. امامزاده سلیمان ـ شهرکرد ـ سوادجان …161

1915. امامزاده سعید ـ فارسان ـ چلیچه        …162

1916. امامزاده سام و جالوت ـ قزوین ـ کیاکلایه علیا …163

1917. امامزاده سلیمان ـ بوئین زهرا ـ بیدستان           …164

1918. امامزاده شفیع ـ سارى ـ اسرم            …164

1919. امامزاده شمس الدّین ـ کیاسر ـ کوات …165

1920. امامزاده شیر خدا ـ راین ـ میدان امامزاده شیرخدا          …166

1921. امامزاده شمس الدّین ـ زرند ـ فتح آباد …168

1922. امامزاده شاه فرج ـ سیرجان ـ روچون علیا        …169

1923. امامزاده شمس الدّین محمّد ـ بردسیر ـ لاله زار …170

1924. امامزاده شیره زیلى ـ اسد آباد ـ شیره زیلى        …171

1925. امامزاده شهیدان ـ ابرکوه ـ عزیزآباد    …171

1926. امامزاده شریف السّادات ـ مروست ـ ترکان       …174

1927. امامزاده شمس الدین محمّد ـ مهریز ـ بنادک سادات       …175

1928. امامزاده شَبى و شَبَر ـ فیروزکوه ـ       …178

1929. امامزاده شعیب صالح ـ طالقان ـ آوانک           …178

1930. امامزاده شمس الدین محمّد ـ دماوند ـ محلّه فرامه         …179

1931. امامزاده شرف آباد ـ شازند ـ شرف آباد            …180

1932. امامزاده شاه سفید ـ تویسرکان ـ ولاشجرد          …180

1933. امامزاده شیخ ابوالبرکات ـ تویسرکان ـ ابدالان   …181

1934. امامزاده شرف غیبى ـ شهرکرد ـ ارجنگ          …183

1935. امامزاده شیخ زین الدّین ـ شهرکرد ـ طاقانک     …183

1936. امامزاده شاه رودبند ـ لردگان ـ کینک   …185

1937. امامزاده شیخ ولى ـ لردگان ـ دلى سردشت       …185

1938. امامزاده شجاع الدّین ـ قزوین ـ زرشک …187

1939. امامزاده دو برادران ـ کازرون ـ شاپور …187

1940. امامزاده دو برادران ـ کازرون ـ شهر قائمیه      …188

1941. امامزاده داعى فقیرو ـ سپیدان ـ دالین …188

1942. امامزاده داود ـ فیروزآباد ـ خرقه         …188

1943. امامزاده دو برادران ـ فیروزآباد ـ صحرا سفید     …190

1944. امامزاده دوازده امام ـ داراب ـ قلاتویه …191

1945. امامزاده دست ناپیدا ـ جهرم ـ قالینى   …192

1946. امامزاده داوود ـ نور آباد ـ شاه داوود  …192

1947. امامزاده داوود ـ ممسنى ـ پا قلعه هرایجان       …192

1948. امامزاده داوود ـ آباده ـ رودخانه قشلاق           …193

1949. امامزاده درخت جوز ـ نیشابور ـ درخت جوز     …193

1950. امامزاده دو قلو ـ دشتى ـ گنخک هیرونى          …193

1951. امامزاده دوقلو ـ دشتى ـ کبگان         …194

1952. امامزاده دانیال ـ دشتى ـ محلّه کورى  …194

1953. امامزاده دو قلو ـ دشتى ـ اسماعیل محمودى    …196

1954. امامزاده رضا ـ نى ریز ـ دهچاه         …197

1955. امامزاده رکن الدّین ـ سپیدان ـ سنگر  …198

1956. امامزاده رقیه ـ خدابنده ـ صالح آباد    …198

1957. امامزاده رستم ـ بوانات ـ شاه رستم      …198

1958. امامزاده رکن الدّین ـ ممسنى ـ بخشى …199

1959. امامزاده رکن الدّین ـ حاجى آباد ـ فارغان        …199

1960. امامزاده روح الله ـ سبزوار ـ اردنج      …199

1961. امامزاده زید ـ کازرون ـ محله گنبد     …200

1962. امامزاده زید على ـ کازرون ـ میدان انقلاب      …200

1963. امامزاده زین الدّین ـ کازرون ـ دادین سفلى      …200

1964. امامزاده زید زین العابدین ـ کازرون ـ شهرنودان            …201

1965. امامزاده زینعلى ـ کازرون ـ سمغان     …201

1966. امامزاده زید بن على ـ نى ریز ـ شهرآباده طشک            …202

1967. امامزاده زینب خاتون ـ اراک ـ آهنگران            …202

1968. امامزاده زیدالنار و موقوفات آن ـ قائنات ـ آفریز           …203

1969. امامزاده سهل بن على ـ شازند ـ آستانه           …217

1970. امامزاده زاهد ـ داراب ـ بیزدان           …234

1971. امامزاده زهرا ـ خدابنده ـ کسیک          …234

1972. امامزاده زینب خاتون ـ اقلید ـ میدان زینبیّه       …235

1973. امامزاده زبیده خاتون ـ اقلید ـ سرحد   …236

1974. امامزاده زید بن على ـ اقلید ـ محمّدآباد           …236

1975. امامزاده زید ـ مرودشت ـ قلعه نو       …237

1976. امامزاده زکریا ـ مرودشت ـ فاروق      …237

1977. امامزاده زین العابدین ـ ممسنى ـ خورنگان       …238

1978. امامزاده زاهد ـ فسا ـ زاهدشهر          …238

1979. امامزاده زکریا ـ فسا ـ تنگ کرم         …239

1980. امامزاده زاد رستم ـ لار ـ بریز           …240

1981. امامزاده زید ـ اسفراین ـ توى …240

1982. امامزاده زین العابدین ـ جاجرم ـ سنخواست      …241

1983. امامزاده زید الکبیر ـ ابهر ـ  …242

1984. امامزاده زین العابدین ـ حاجى آباد ـ گهکم       …245

1985. امامزاده زید ـ سبزوار ـ بنقن …245

1986. امامزاده زکریا ـ نیشابور ـ آق قایه      …246

1987. امامزاده زر آوه ـ قوچان ـ گل میم      …246

1988. امامزاده سلیمان ـ کازرون ـ دوان       …247

1989. امامزاده سالار ـ کازرون ـ احمدآباد    …247

1990. امامزاده سلطان خاتون ـ کازرون ـ دادین سفلى            …247

1991. امامزاده سلطان شاه سوار ـ سپیدان ـ بانش      …248

1992. امامزاده سیف الله ـ فیروز آباد ـ جایدشت        …248

1993. امامزاده سیف الله ـ مهر ـ صادره      …248

1994. امامزاده سیف الله ـ داراب ـ قلاتویه    …249

1995. امامزاده سبزپوشان ـ قیر و کارزین ـ فتح آباد    …249

1996. امامزاده سلیمان ـ خدابنده ـ گُمُش تپّه …249

1997. امامزاده سى تن ـ جهرم ـ محله جوبذر            …250

1998. امامزاده سه خواهران ـ جهرم ـ تادوان …250

1999. امامزاده سبز پوش ـ جهرم ـ شرقى     …250

2000. امامزاده سبز پوش ـ مرودشت ـ علامرودشت   …251

2001. امامزاده سلیمان ـ لار ـ ده فیش        …251

2002. امامزاده سبز پوش ـ لار ـ جلال آباد  …251

2003. امامزاده سلیمان ـ بندر عبّاس ـ زیارت            …252

2004. امامزاده سلیمان ـ بندر عبّاس ـ پل انگور        …253

2005. امامزاده سه تن ـ سبزوار ـ راه چمن    …253

2006. امامزاده سلیمان ـ نیشابور ـ عصمت آباد         …253

2007. امامزاده سلیم ـ نیشابور ـ بوژ آباد      …254

2008. امامزاده سه تن ـ نیشابور ـ زیک         …255

2009. امامزاده سلیمان ـ تربت حیدریه ـ سلیمان         …255

2010. امامزاده سلطان ـ درگز ـ حضرت سلطان        …256

2011. امامزاده سلیمان ـ دشتى ـ درویشى     …256

2012. امامزاده شاه شهیدان ـ کازرون ـ کوى آهنگران …256

2013. امامزاده شجاع الدّین ـ کازرون ـ مشتاق          …257

2014. امامزاده شهداء ـ کازرون ـ ملااره      …258

2015. امامزاده شمس الدّین ـ کازرون ـ پیرسنگى       …259

2016. امامزاده شیخ الدّین ـ کازرون ـ کمارج مرکزى   …259

2017. امامزاده شهاب الدّین ـ نى ریز ـ محله سادات  …259

2018. امامزاده شعیب ـ فیروز آباد ـ سرمیدان            …260

2019. امامزاده شمس الدّین ـ استهبان ـ خیابان امامزاده پیرمراد            …261

2020. امامزاده شهباز ـ استهبان ـ باغ شاد   …262

2021. امامزاده شجاع الدّین ـ فراشبند ـ امامزاده شهید …263

2022. امامزاده شمس الدّین ـ زرین دشت ـ خسویه      …267

2023. امامزاده شهید ـ جهرم ـ شاغون         …268

2024. امامزاده شمس الدّین ـ جهرم ـ بادنجان           …268

2025. امامزاده شهید ـ جهرم ـ مانیان          …268

2026. امامزاده شمس الدّین محمّد ـ اقلید ـ دژکرد       …268

2027. امامزاده شاه مردان ـ بوانات ـ تنگ پودنک       …270

2028. امامزاده شاه چراغ ـ بوانات ـ منج      …270

2029. امامزاده شهداء ـ مرودشت ـ آونجان   …270

2030. امامزاده شاه نور ـ مرودشت ـ کوشکک            …270

2031. امامزاده شاه مردان ـ مرودشت ـ جیزقان          …271

2032. امامزاده شمس الدّین محمّد ـ ممسنى ـ نورآباد   …271

2033. امامزاده شیرمرد ـ ممسنى ـ شیرمرد    …272

2034. امامزاده شاه شام ـ ممسنى ـ نوگک     …272

2035. امامزاده شاد ـ ممسنى ـ نمازگاه         …273

2036. امامزاده شاه مردان ـ ممسنى ـ ده گپ            …273

2037. امامزاده شاه دین ـ فسا ـ یا سریه دخرنجان       …273

2038. امامزاده شمس الدّین ـ فسا ـ گلیان     …274

2039. امامزاده شهیدان ـ فسا ـ امیر حاجیلو …275

2040. امامزاده شمس الدّین ـ لار ـ ده فیش  …276

2041. امامزاده شاه ولایت ـ بندر عبّاس ـ رضوان       …277

2042. امامزاده شرف النساء ـ سبزوار ـ صد خرو       …277

2043. امامزاده شعیب ـ سبزوار ـ خیابان رضوى        …278

2044. امامزاده شجاع الدّین ـ آمل ـ پریمه چلاو         …279

2045. امامزاده دال و ذال ـ تبریز ـ میهن     …279

2046. امامزاده دختر پاک ـ سوادکوه ـ لیند    …280

2047. امامزاده درویش مزار ـ قائمشهر ـ کمربندى شهر          …280

2048. امامزاده رضا ـ قائمشهر ـ چمازکتى   …281

2049. امامزاده داوود کیا سلطان و حسن سلطان ـ نور ـ سنگ پا          …281

2050. امامزاده رضا ـ نور ـ کچل ده           …282

2051. امامزاده زکریا ـ نور ـ اوزکلا …282

2052. امامزاده سعدین ـ نور ـ یاسل            …283

2053. امامزاده دو خواهران ـ ملایر ـ کیکله  …283

2054. امامزاده دو خواهران ـ ملایر ـ پیروز  …283

2055. امامزاده دو خواهران ـ ملایر ـ کنجدر …284

2056. امامزاده دولت على ـ شیراز ـ خیابان لطفعلى خان        …284

2057. امامزاده زنجیرى ـ شیراز ـ شمال شرقى مسجد نصیرالملک           …285

2058. امامزاده داوود و محمود ـ مسجد سلیمان ـ تازه …285

2059. امامزاده رضا ـ سمنان ـ لاسگرد        …286

2060. امامزاده زین الدّین ـ سمنان ـ محلّه زاوغان      …287

2061. امامزاده رضا ـ تنکابن ـ بالا شیرود     …288

2062. امامزاده رضا ـ تنکابن ـ کرگاس         …289

2063. امامزاده رضا و محمّد ـ جویبار ـ ابجر           …289

2064. امامزاده رضا ـ جویبار  ـ کله بن       …289

2065. امامزاده زکریا ـ جویبار ـ درکه سر     …290

2066. امامزاده زین العابدین ـ جویبار ـ زین العابدین  …290

2067. امامزاده رضا ـ جویبار ـ انار مرز      …291

2068. امامزاده رضا ـ سوادکوه ـ ولو کلا      …291

2069. امامزاده رضا ـ قائمشهر ـ افراء         …292

2070. امامزاده رضا ـ شهرضا ـ ابتداى شهر …292

2071. امامزاده رضا ـ گرمسار ـ ایوانکى      …301

2072. امامزاده روح الله ـ تهران ـ جنوب میدان امام خمینى      …301

2073. امامزاده زید ـ تهران ـ جاده ساوه        …304

2074. امامزاده زید و عبدالله ـ تهران ـ سه راه آذرى    …310

2075. امامزاده زکریا ـ چالوس ـ شکرکوه       …320

2076. امامزاده زبیده خاتون ـ همدان ـ خیابان بوعلى  …321

2077. امامزاده زبیده خاتون ـ نراق ـ            …322

2078. امامزاده زید الکبیر ـ ابهر ـ  …323

2079. امامزاده زید ـ اصفهان ـ خوراسکان    …326

2080. امامزاده زینب ـ بیرجند ـ کاهین         …328

2081. امامزاده زکریّا ـ سمنان ـ محلّه کدیور  …329

2082. امامزاده زبیده خاتون ـ تنکابن ـ سیاورز           …330

2083. امامزاده زکریا ـ تنکابن ـ لیره سر        …330

2084. امامزاده زین العابدین ـ سوادکوه ـ قادى کلا     …331

2085. امامزاده زکریّا ـ سوادکوه ـ اسبوکلا     …333

2086. امامزاده زین العابدین ـ قائمشهر ـ دیزآباد        …333

2087. امامزاده زین العابدین ـ قائمشهر ـ رسکت        …334

2088. امامزاده زکریّا ـ قائمشهر ـ واسکس     …335

2089. امامزاده زین العابدین ـ قائمشهر ـ قادى کلا    …336

2090. امامزاده زکریّا ـ عیسى آباد(میدانک)   …336

2091. امامزاده زکریّا ـ روستاى خدیجه خاتون           …337

2092. امامزاده زینب ـ اصفهان ـ دروازه طوقچى        …338

2093. امامزاده زید ـ شهرضا ـ قهه  …340

2094. امامزاده زید بن على ـ سمیرم ـ قلعه قدم          …341

2095. امامزاده زین الدّین ـ فلاورجان ـ سهلوان          …341

2096. امامزاده زکیه خاتون ـ فلاورجان ـ سهرو فیروزان           …342

2097. امامزاده زید ـ باغملک ـ سوالى          …342

2098. امامزاده سبز قبا ـ دزفول ـ خیابان سى مترى    …342

2099. امامزاده سلیمان ـ کرج ـ پلنگ آباد    …344

2100. امامزاده سهل بن على ـ همدان ـ محلّه چهار باغ         …345

2101. امامزاده سهل بن على ـ بروجرد ـ آستانه         …348

2102. امامزاده سهل بن على ـ شازند ـ آستانه           …348

2103. امامزاده سلیمان ـ نراق ـ      …350

2104. امامزاده شاه فضل (بهبهان)            …350

2105. امامزاده سیف الدّین ـ آمل ـ گنگرج کلا          …353

2106. امامزاده سبحان ـ تنکابن ـ تمیجانک    …353

2107. امامزاده سلیمان ـ سوادکوه ـ ایوک      …354

2108. امامزاده سه تن ـ سوادکوه ـ گزو        …354

2109. امامزاده سه تن ـ قائمشهر ـ وسطى کلا          …355

2110. امامزاده سه خواهران ـ اردستان ـ سپیده           …355

2111. امامزاده سه بزرگوار ـ اردستان ـ کچومثقال      …356

2112. امامزاده سه بزرگوار ـ اردستان ـ اندیمشک        …356

2113. امامزاده سُرّالدین ـ اردستان ـ لاسیب   …356

2114. امامزاده سراءالدّین ـ نجف آباد ـ عسکران کرون            …357

2115. امامزاده سه خواهران ـ ملایر ـ کرتیل آباد        …357

2116. امامزاده سیف الله ـ لار ـ خنج ـ آشنا  …357

2117. امامزاده سبز پوش ـ لار ـ گزدان       …358

2118. امامزاده سلیمه خاتون ـ شیراز ـ دروازه اصفهان            …358

2119. امامزاده شعیب ـ سبزوار ـ خیابان رضوى        …358

2120. امامزاده شعیب ـ ورامین ـ فیروزآباد     …360

2121. امامزاده شعیب ـ اهر ـ دو زال          …361

2122. امامزاده شاه نظر ـ گرمسار ـ آرادان   …362

2123. امامزاده شیخین ـ سمنان ـ ایج          …363

2124. امامزاده شفیع ـ طالش        …364

2125. امامزاده شیر على ـ تنکابن ـ میان ناحیه         …364

2126. امامزاده شمس الدّین ـ تنکابن ـ میر شمس الدّین           …365

2127. امامزاده شاه نظر ـ سوادکوه ـ بهمنان …365

2128. امامزاده شاه نور ـ سوادکوه ـ آلاشت ـ محلّه ملاخیل       …366

2129. امامزاده شریف ـ سوادکوه ـ چرات      …366

2130. امامزاده شمس الدّین ـ سوادکوه - گالش کلا   …367

2131. امامزاده شاهنگر ـ اردستان ـ نیسیان  …367

2132. امامزاده شاه چراغ ـ اردستان ـ پیناوند …368

2133. امامزاده شمس الدّین محمّد ـ نجف آباد ـ علویچه          …368

2134. امامزاده شمس الدّین ـ فلاورجان ـ کرسکان      …369

2135. امامزاده شمس الدّین ـ فلاورجان ـ طاد           …369

2136. امامزاده شمس الدّین ـ فلاورجان ـ روستاى شمس الدّین  …370

2137. امامزاده شهداء ـ لار ـ خنج ـ آشنا      …370

2138. امامزاده شاه سردار ـ لار ـ خنج ـ آشنا            …370

2139. امامزاده شمس الدّین ـ بهار ـ زاغه     …371

2140. امامزاده شاه چراغ ـ دامغان ـ رشم     …371

2141. امامزاده شمس الدّین ـ دامغان ـ دروار            …371

2142. امامزاده ذوالفقار ـ سوادکوه ـ آهنگر کلا         …372

2143. امامزاده ذوالفقار ـ سمنان ـ مهدیشهر ـ ده صوفیان        …372

2144. امامزاده ذوالفقار ـ گرمسار ـ ذوالفقار …372

2145. امامزاده ذوالفقار ـ سوادکوه ـ دراسله   …373

2146. امامزاده شهشهان ـ اصفهان            …374

2147. امامزاده سلیمان ـ قم ـ صرم …376

2148. امامزاده سیّد کیا ـ رامسر     …376

2149. امامزاده سیّده زلال ـ رامسر ـ کرد محلّه           …376

2150. امامزاده سیّده آبجى ـ رامسر ـ گرسباسر          …377

2151. امامزاده سیّده خانم گلدسته ـ تنکابن ـ بُرامسر   …377

2152. امامزاده سیّده نساء ـ فلاورجان ـ شهر قهدریجان           …378

2153. امامزاده رکن الدین محمّد ـ یزد         …378

2154. امامزاده شمس الدین ـ یزد   …384