مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده فضل و یحیى ـ محلّات‏

یکى از مزارات قدیمى و مورد احترام اهالى محلاّت، امامزاده یحیى و فضل الرضا است. بقعة این امامزاده، در کوى بالاى شهر (که اینک به خیابان گلستان تغییر نام داده) پشت بوستان ایرانشهر، در میان گورستان عمومی شهر محلّات واقع شده است.

ساختمان بقعه، شامل صحنى وسیع و حجره‏هایى در اطراف است. پلان بقعه، داراى طرح صلیبى مرکب از دو فضاى رومى‏پوش است. سقف آن به صورت عرقچینى به ارتفاع هفت متر پوشش شده و در هر ضلع بقعه، شاه‏نشینى است که از آن درى به خارج راه مى‏دهد، به جز شاه‏نشین شرقى که محل نصب محراب است. محراب این بنا از آثار ارزشمند و معتبر گچ‌برى قرن چهارم به شمار مى‏رود. بلندى آن، 3 و پنهاى آن، 2 متر است، طرح کلّى آن، دو پایه در دو طرف و دو قائمة نیم برجى در داخل و طاق‏بندى دو قوسى تودرتو است. روى دو پایه، بر روى زمینة گل و بوته، سورة فتح نقش بسته است. و در دنبالة نام بانى، در قسمت پایین محراب، این جمله دیده مى‏شود: «فی ایّام أمیرالمؤمنین رضی اللَّه عنه سنة ثلثین». این نوشته، با توجّه به تاریخ و کاربرد خط ثلث در آن، با سنة ذکر شده که سال سى هجرى است، مطابقت ندارد و احتمالاً کلمة «ثلثمائه» یا «أربعمائة» از دنبالة آن حذف شده است.
در آن صورت، سال 330 یا 430 هـ. ق، سال متناسبى براى زمان ایجاد محراب خواهد بود. این محراب، در ابتدا روى اسپر شاه‏نشین جنوبى قرار داشته است و چون در آن‌جا مى‏خواسته‏اند درى بگشایند، محراب را قطعه قطعه کرده و از آن ضلع به جاى فعلى انتقال داده‏اند. در جریان کار، قسمتى از محراب مى‏شکند و از بین مى‏رود، یا احتمالاً دزدیده مى‏شود.

بر فراز جرز شرقى بقعه، لوحى از کاشى نصب شده که دربارة شخصیّت امامزادگان بر آن چنین نوشته شده: «هذه الروضة الشریفة المنوّرة و المشهد المقدّسة للسیدیّن الشریفین الحسیبین النسیبین یحیى بن الإمام الهمام موسى الکاظم و فضل الرضا على آبائهما التحیّة والثناء عمل سیّد حسن کاشى العبد أحمد و محمود محلاّتى فی سنة» و بقیّة آن خوانده نمى‏شود. بر روى مرقد، صندوق منبّتى از آثار دوران شاه طهماسب صفوى قرار دارد که در سال‌هاى پیش، با رنگ زدن بر روى آن و سیاه کردن حرف‏هاى کتیبه، بر آن لطمه وارد ساخته‏اند. در روى صندوق، چنین مى‏خوانیم: «طبعه استاد غیاث الدّین علی بن استاد محمّد بن استاد بابا علی نجّار اصفهانی کتبه العبد بهزاد بن أحمد کمال کاتب وقف کرد بنده شاه ولایت امیر ولى بن سلطان محمود بن پیر حسین المحلّاتى سنة سبعین و تسعمائة» (970).

محراب امامزاده یحیی به شمارة 1306 و در تاریخ 15/09/1355 به ثبت آثار ملّی و تاریخی رسیده است.

طبق نوشتة کاشی جرز شرقی بقعه، دو تن از فرزندان امام موسى کاظم ‰ به نام‌هاى یحیى و فضل مدفون مى‏باشند که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در ایران اسلامى، بالغ بر شصت بقعه به نام یحیى وجود دارد که غالب آنان به فرزندان بلافصل امام موسى کاظم ‰ و یحیى بن زید شهید ‰ انتساب دارند که اثبات هر کدام، در حکم نفى دیگرى خواهد بود و ما شرح حال تمام این بقاع متبرکه را در کتاب قیام یحیی بن زید ‰ اشاره کرده‌ایم.

اکثر مورّخان بزرگ اسلامى، براى امام موسى کاظم ‰ فرزندى به نام یحیى و فضل قایل هستند.

ابن عنبه، دربارة یحیى بن موسى ‰ مى‏نویسد: «لم یعقّبوا بغیر خلاف؛ هم عبدالرحمن، و عقیل، والقاسم، و یحیى».

بدون هیچ اختلافى، عبدالرحمن و عقیل و قاسم و یحیى از فرزندان امام موسى ‰، نسل ندارند. امّا مرحوم محمّد کاظم یمانى نسّابه، از اعلام قرن نهم هجرى مى‏نویسد:

«وأما یحیى بن الکاظم ‰، فأولد بنین وبنات إنقرضوا، ویقال: لهم عقب»

یحیى پسر امام کاظم ‰، داراى پسر و دختر بوده که منقرض شدند، اما برخى گفته‏اند که براى آنان نسل است.

به هر حال، در کتب انساب و تواریخ، هیچ اشاره‏اى به هجرت یحیى بن موسى ‰ به ایران نشده، و انتساب هر بقعة به نام وى، بدون مدرک و مأخذ مى‏باشد.

همچنین دربارة فضل بن موسى ‰، در کتب انساب اطّلاعات چندانى در دست نیست. برخى نام وى را در عدد فرزندان امام موسى کاظم ‰ نمى‏آورند، عدّه‏اى دیگر مدفن آن حضرت را در آوه نوشته‏اند.

عبدالجلیل قزوینى مى‏نویسد:

«شهادتگاه و آرامگاه عبداللَّه و فضل و سلیمان، فرزندان امام موسى کاظم ‰، در آبه است. محل قبور این عزیزان نورانى و پر از قبور علماء و فقهاست...».

باید بگوییم که اطّلاعات ما دربارة فضل و سلیمان، دو فرزند امام هفتم ‰ بسیار اندک است و جز این که مادرشان «اُمّ ولد» (کنیز) بوده، چیز بیشترى نمى‏دانیم. از طرفى قدیمى‏ترین مدرکى که چنین ادّعا نموده، همان عبدالجلیل قزوینى رازى متوفّاى 556 هـ. ق. است که معلوم نیست از کجا این ادّعا را نموده و مدرک وى چه بوده است؟

به هر حال، وجود مزارات فراوان به نام فضل و یحیى، فرزندان امام موسى کاظم ‰ در ایران، باعث مى‏شود که مزار کنونى در محلاّت زیر سؤال رود، خصوصاً هیچ مدرکى نیز بر این ادّعا اقامه نشده و از طرفى، مدارکى در دست است که مدفونان در بقعه، از احفاد امام جواد ‰ مى‏باشند.

مرحوم عبّاس فیض ، پس ازبیان توصیف معمارى بقعه، مى‏نویسد: «نسب شاهزاده یحیى را در الواح موجوده، فرزند بلافضل امام کاظم ‰ خوانده است که هرگاه گنبدى به نام یحیى بن موسى جعفر ‰ در بازار سبزوار وجود نداشت، بلافصلى او براى قبول، نزدیک‌تر مى‏نمود. اما با وجود مشاهد متعدّده منتسب به یحیى، در این امر به‏طور قطع نمى‏توان نظر داد. چنان‌که فضل الرضا را هم فرزند همان امام ضبط کرده‏اند، در حالی که با تصریح صاحب مجالس المؤمنین بر دفن وى در آوه نمى‏توان اظهار عقیده کرد.

پس اگر مدفونین در این مشهد را دو تن از احفاد امام
کاظم ‰ به اسامى یحیى و فضل بخوانیم، با مشکلاتى مواجه نمى‏گردیم، مخصوصاً که در میان سادات رضویّه عنوان
آل الرضا تا چند قرن متداول بوده است که باید معتقد شد که فضل هم از سادات رضویّه قرن چهارم است که به عنوان فضل آل الرضا یا فضل الرضائیّه خوانده مى‏شده است. بنابراین، باید گفت که فضل الرضا از جمله خاندان موسى مبرقع بوده است». وى در جاى دیگر از کتاب خود مى‏نویسد:

«از این خاندان [رضائیّه‏]، در قرن چهارم افراد بسیارى در محلاّت متوطّن بوده‏اند».

احتمال مرحوم فیض که خدا او را رحمت کند درست بوده است، منتهى منابعى که با آن ادّعاى خود را ثابت کند در دست نداشته است.

حسن بن محمّد بن حسن قمّى، که در سال 378 هـ. ق کتاب تاریخ قم را به تشویق صاحب بن عبّاد تألیف نموده بخشى از این کتاب را به ذکر طالبیّه که به قم آمدند اختصاص داده است، در بخشى از آن اشاره سادات حسینیه مى‏کند و از سادات رضائیه و از فرزندان امام رضا ‰ نام مى‏برد و مى‏نویسد:

«أبوالحسن موسى بن أحمد، مردى فاضل و متواضع و متخلّص و سهل الجانب بوده است با عنوان جوانبى وحداثت سن، نقابت سادات علویّه به شهر قم و نواحى قم بدو مفوّض بوده است و قسمات و وظایف و رسوم و مرسومات و مشاهدات سادات آبه و قم و کاشان و خورزن مجموع به دست و اختیار و فرمان او بوده است و عدد ایشان در آن زمان از مردان و طفلان سیصد و سى‏ویک نفر بوده است و ظیفه هر یک از ایشان در ماهى سه من نان و ده درم نقره بوده است...».

طبق این گزارش، غالب بقاع موجود در قم، کاشان، تفرش، محلاّت و نراق را باید از همین خاندان بدانیم زیرا ابن عنبه نیز مى‏نویسد: «یقال لولده الرضویّون و هم بقم إلاّ من شدّ منهم إلى غیرها» فرزندان موسى مبرقع را رضویّون مى‏گفتند و ایشان در قم بودند مگر تنى چند در غیر این شهر سکونت نمودند.

از این رو باید به احتمال مرحوم فیض، که صاحبان این مزار را از اولاد موسى مبرقع مى‏داند ایمان آورد، منتهى ایشان نتوانسته‏اند از واردین به شهر قم کسى را به نام یحیى از این خاندان در کتب انساب بیابند.

مرحوم ابوالحسن عمرى، در ضمن بیان فرزندان موسى مبرقع مى‏نویسد:

«یحیى بن أحمد أبی عبداللَّه بن محمّد أبی علی بن أحمد أبی علی بن موسى المبرقع بن الإمام جواد ‰، کان یحیى کریماً واسع الجاه مسکنه بقم».

وى مردى کریم و با حشمت و ساکن شهر قم بود. و اضافه مى‏کند که ابوالقاسم زید ملقّب به عمید شاعر براى او حدیث کرد که وى یحیى بن أحمد را در قم به قصیده‏اى به نام
قافیّه مدح نموده است.

محمّد کاظم یمانى، از أعلام قرن نهم نیز از سکونت یحیى بن أحمد در قم خبر داده، منتهى از رحلت و مدفن او، سخنى به میان نیاورده است.

نگارنده، از آن‌جایى که از چنین بقعه‏اى در محلّات آگاهى نداشته، قبلاً در کتاب «انوار پراکنده» چنین احتمال داده که وى در بقعة چهل اختران قم مدفون است. اما با وجود این بقعه، دیگر جاى تردید نیست که از آنِ همین سیّدجلیل القدر یحیى بن احمد بن محمّد بن احمد بن موسى المبرقع بن امام جواد ‰ باشد. از آن‌جایى که پدر بزرگوار وى در روز پنجشنبه، نیمة صفر سال 358 هـ. ق وفات یافته، مى‏توان وفات یحیى را در اواخر همین قرن احتمال داد.

دربارة شخصیّت مدفونِ دیگر در بقعه، با وجود پسوند الرضا، نگارنده معتقد است که برادرزادة همین امامزاده یحیى بن أحمد، به نام أبوالفضل علی بن أبی إبراهیم جعفر بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى المبرقع بن إمام جواد ‰ مى‏باشد.

از آن‌جایى‏که استفاده از کنیه در قرون اوّلیة اسلامى متداول بوده و به خاطر تعظیم و تکریم اشخاص از آن استفاده مى‏نمودند، و از طرفى أبوالفضل از خاندان رضائیه قم بود، لذا کم‏کم أبوالفضل على الرضائیه به فضل الرضا شهرت یافته است. نگارنده، جزماً معتقد است که بقعة کنونى، مربوط به این سیّدرضوى است. و تا سندى معارض این ادّعا ثابت نشود همچنان بر آن معتقد است.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده