مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده سیّد جلال الدّین ـ زرگرباغ

در دو کیلومترى شمال خاورى سارى، پس از میدان امام (رحمه الله)، جاده کمربندى، بعد از پل عابرِ، سمت چپ، جاده ى خاکى است که به روستاى زرگرباغ منتهى مى شود. بعد از عبور از میان باغات مرکّبات به بقعه ى باشکوهى مى رسیم که به سیّد جلال الدّین مشهور است.([1]) آرامگاه امامزاده شامل بقعه و مسجد متّصل به آن است که از جمله بناهاى برج گونه با طرحى دایره شکل است. ارتفاع مدور برج پنج متر و ارتفاع هرم آن شش متر است. در ارتفاع دو سوّم از پایه، قابسازى هاى مستطیلى ـ جاى کتیبه و کاشى ـ و بر فراز آن، دو حاشیه زنجیره مانند آجرى، گرداگرد بدنه برج را فراگرفته که یکنواختى سطح صاف بنا را به گونه اى مطلوب در هم شکسته است. در زیر محل شروع گنبد، یک ردیف قرنیس سینه کفترى و یک حاشیه از نیم دایره ها ایجاد شده و سپس گنبد هرمى شکل آجرى خوش ترکیب بنا بر پا شده است.([2]) پوشش زیرین بقعه، عرقچینى و دور ساق گنبد نیز آیة الکرسى نوشته اند. بنا از داخل به صورت هشت ضلعى است و در میان آن صندوق ساده اى قرار داشته که بجاى آن ضریحى آهنى به طول دو متر و عرض 20/1 سانتى متر و ارتفاع دو متر نصب نموده اند.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده