مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

مزارات یحیى‏ هاى دیگر 5

فهرست مطالب این پست:

امامزاده سید یحیى توساکوتى تنکابن

امامزاده یحیى انگاش نوشهر 

امامزاده یحیى پاشاکلا آمل

امامزاده یحیى سمام

امامزاده یحیى لاهیجان

امامزاده یحیى و زکریا لاهیجان

امامزاده یحیى جنید قائم شهر

امامزاده یحیى رجه قائم شهر

امامزاده یحیى کالیکلا قائم شهر

امامزاده یحیى اسبوکلا قائم شهر

 امامزاده سید یحیى توساکوتى تنکابن

در روستاى توساکوتى سه هزار[1] در میان جنگلى از درختان مختلف، بقعه ساده‏اى قرار دارد که نوسازى شده و داراى گنبدى مدور و آجرى است.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده