مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

گنبد غفاریه ـ مراغه‏

این بنا در شمال شهر مراغه و کنار رودخانة صوفى چاى واقع، و بنایى مکعّب شکل یا دو طبقة فوقانى و زیرین است. ازارة بنا به ارتفاع دو متر، از سنگ مرمر تراشیدة سفید ساخته شده که بعضى از قطعات آن به ابعاد 70×150 سانتى‏متر است. مدخل گنبد به سمت شمال است و در گوشه‏هاى بنا، ستون‏هاى آجرى با نقوش لوزى و در هر یک از اضلاع، دو طاق‏نما و یک حاشیة کتیبه کار کرده‏اند. این بنا در اصل داراى گنبدى دوپوش بوده که از بین رفته و در دورة اخیر به همّت سازمان میراث فرهنگى تعمیر و مرمّت شده است.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده