مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

مشخصّات رهبر قیام یحیی بن زید علیه السلام2

فصل اول کتاب: مشخصّات رهبر قیام2

همسر و تعداد فرزندان

فرزند ساختگی

مزار على بن یحیى در امام کلا

یحیى علیه ‏السلام از نظر علماء رجال

یحیى علیه ‏السلام و شهادت پدرش

وصیّت زید علیه ‏السلام به فرزندش یحیى علیه‏ السلام 

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده