مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

فهرست کتاب قیام یحیی بن زید (ع) و لینک متن آن

 

فهرست مطالب

مقدّمه مؤلّف··· 19

فصل اول: مشخصّات رهبر قیام

 نام و مشخصّات رهبر قیام··· 29

 نَسب شریف··· 29

 پدر بزرگوار··· 30

 تاریخ تولّد و شهادت زید علیه‏السلام··· 31

 مادر زید علیه‏السلام··· 32

 القاب زید علیه‏السلام··· 33

 فضایل علمى و اخلاقى زید علیه‏السلام··· 33

 بیان رساى زید علیه‏السلام··· 35

 زید بن على علیه‏السلام مفسّر و همراز قرآن··· 36

 تفسیر قرآن در زندان··· 38

 شاگردان زید علیه‏السلام··· 39

 تألیفات زید بن على علیه‏السلام··· 41

 همسر و تعداد فرزندان زید علیه‏السلام··· 43

 نام مادر یحیى علیه‏السلام··· 44

  سیماى یحیى علیه‏السلام··· 46

 تاریخ تولّد یحیى علیه‏السلام··· 46

 همسر و تعداد فرزندان··· 48

 فرزند ساختگى··· 51

 مزار على بن یحیى در امام کلا··· 54

 یحیى علیه‏السلام از نظر علماء رجال··· 55

 اعتراف یحیى علیه‏السلام به امامت ائمّه علیهم‏السلام··· 58

 یحیى علیه‏السلام و شهادت پدرش··· 60

 اشعار یحیى علیه‏السلام در سوگ پدر··· 61

  وصیّت زید علیه‏السلام به فرزندش یحیى علیه‏السلام··· 62

فصل دوم: اهداف قیام یحیى

 1. انتقام خون پدر و یارانش··· 67

 2. دعوت به رضاى آل محمّد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله··· 69

 3. امر به معروف و نهى از منکر··· 70

 4. تشکیل حکومت اسلامى··· 71

فصل سوم: مقدمات قیام یحیى

 اوضاع سیاسى کوفه قبل از خروج یحیى علیه‏السلام··· 75

 مقدمات خروج یحیى علیه‏السلام··· 77

 یحیى علیه‏السلام در مدائن··· 79

 در رى و سرخس··· 79

 در بلخ··· 80

 بازداشت یحیى علیه‏السلام··· 82

 

 رهایى یحیى علیه‏السلام از زندان··· 83

 نگین انگشتر از زنجیر··· 85

 تعویض استاندار خراسان··· 86

 برخورد متوکّل با یحیى علیه‏السلام در مسیر خراسان··· 87

 خبرناگوار··· 88

 یحیى علیه‏السلام و صحیفه سجّادیّه··· 90

 صیحفه‏اى دیگر··· 91

 ملاقات متوکّل با امام علیه‏السلام··· 93

 رؤیاى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله··· 95

 هزار ماه جنایت!!··· 97

 نامه امام جعفر صادق علیه‏السلام··· 98

فصل چهارم: قیام و شهادت یحیى علیه‏السلام

 تصمیم خروج یحیى علیه‏السلام··· 103

 تعداد یاران یحیى علیه‏السلام··· 105

 جنگ در ابر شهر (نیشابور)··· 108

 نبرد خونین جوزجان··· 110

 شجاعت یحیى علیه‏السلام در جبهه جنگ و پیام او··· 113

 فاجعه جانگداز شهادت یحیى علیه‏السلام··· 116

 تاریخ و محلّ شهادت یحیى علیه‏السلام··· 117

فصل پنجم: پس از شهادت یحیى

 جسد یحیى علیه‏السلام··· 123

 سر یحیى علیه‏السلام در دامن مادر··· 124

 

 گریه امام صادق علیه‏السلام بر شهادت یحیى علیه‏السلام··· 127

 تعقیب و دستگیرى یاران یحیى علیه‏السلام··· 129

 تأثیر شهادت یحیى علیه‏السلام در برادرش حسین··· 129

 انعکاس شهادت یحیى علیه‏السلام··· 130

 أبومسلم و انتقام خون یحیى علیه‏السلام··· 132

 سقوط امویان از نتایج قیام··· 135

 مرثیه دعبل و گریه امام رضا علیه‏السلام··· 137

 شعر کثیر نهلشى··· 138

 أشعار سُدیف در مصیبت یحیى علیه‏السلام··· 139

 در رثاء یحیى علیه‏السلام··· 140

 مرثیه سیّد ابراهیم صارم الدین··· 140

 اشعار عبداللّه‏ بن معاویة در سوگ یحیى علیه‏السلام··· 141

 اشعار دکتر قوام الدین شاهرودى··· 142

 اشعار کمال الدّین فراهانى··· 145

 رباعى‏هاى سیّد حسین موحد بلخى··· 146

فصل ششم: اختلاف در مدفن یحیى بن زید علیه‏السلام

 اشتباه بزرگ تاریخى··· 151

 جوزجان کجاست؟··· 152

 موقعیت آرامگاه یحیى بن زید علیه‏السلام در جوزجان··· 157

 تعداد بقاع منسوب به یحیى بن زید علیه‏السلام··· 159

 

فصل هفتم: دلایل قیام یحیى علیه‏السلام در خراسان و شکست آن

 انگیزه قیام یحیى علیه‏السلام در خراسان··· 163

 دلایل شکست قیام یحیى علیه‏السلام··· 171

 1 ـ وحشت یاران زید علیه‏السلام··· 172

 2 ـ جوانى یحیى علیه‏السلام··· 173

 3 ـ عدم بیعت با خوارج··· 174

 4 ـ عدم تمرکز یحیى علیه‏السلام در مکان خاص··· 175

 5 ـ مسأله امامت··· 175

 6 ـ عدم بیعت وعده دهندگان به یحیى علیه‏السلام··· 176

 7 ـ تعویض استاندار خراسان··· 177

 8 ـ سپاه عظیم دشمن··· 177

فصل هشتم: برادران یحیى علیه‏السلام

 1 ـ محمّدبن زید شهید علیه‏السلام··· 181

 اعتقاد محمد در مسأله امامت شیعه··· 183

 تعداد فرزندان محمد بن زید علیه‏السلام··· 185

 خیانت یکى از کنیزان محمد··· 186

 گذشت و فداکارى محمد بن زید علیه‏السلام··· 188

 2 ـ عیسى بن زید شهید علیه‏السلام··· 191

 فضائل عیسى··· 191

 اشتباه مامقانى··· 193

 رجال این حدیث··· 194

 (موتم الاشبال) یتیم کننده شیر بچه گان··· 195

 

 نبرد عیسى··· 198

 عیسى یکى از رهبران نهضت بود··· 199

 من به این مردم اعتماد ندارم··· 200

 ملاقات با عیسى··· 201

 تأمین دشمن··· 204

 اشعار در روى دیوار··· 205

 دیدار دوستان··· 207

 برخورد سفیان ثورى با عیسى··· 208

 کشف مخفیگاه··· 209

 گفتگو با خلیفه عباسى··· 210

 در زندان··· 212

 مرگ عیسى··· 215

 ملاقات با خلیفه··· 218

 فرزندان عیسى··· 221

 3 ـ حسین بن زید شهید علیه‏السلام··· 222

 قیام حسین بن زید علیه‏السلام··· 224

 نصیحت عبداللّه‏ بن حسن··· 225

بخش اول: بررسى آرامگاه یحیى بن زید7 در میامى مشهد

 موقعیت آرامگاه امامزاده یحیى علیه‏السلام در میامى··· 227

 حسین ذوالدمعة کیست؟··· 229

 معرّفى یحیى بن حسین··· 230

 یحیى بن حسین از نظر علماى رجال··· 232

 یحیى حافظ قرآن کریم··· 233

 

 تاریخ وفات و محلّ دفن یحیى··· 233

 تعداد فرزندان یحیى··· 235

 شخصیّت مدفون در بقعه میامى··· 235

 ساختمان آرامگاه امامزاده یحیى میامى··· 238

 1. ضریح··· 239

 2. گنبد آرامگاه··· 241

بخش دوم: بررّسى آرامگاه یحیى بن زید علیه‏السلام در کلیدر نیشابور

 موقعیت آرامگاه امامزاده یحیى علیه‏السلام در کلیدر··· 245

 دلایل مدفون بودن یحیى بن زید علیهماالسلام در کلیدر··· 246

 جواب ما··· 247

 شخصیّت مدفون در بقعه کلیدر نیشابور··· 252

 دلایل مدفون بودن یحیى بن محمّد در کلیدر··· 253

 نظر سمعانى درباره یحیى بن محمّد··· 255

 یحیى بن محمّد از نظر علماء رجال··· 256

 بیان شخصیّت یحیى بن محمّد از زبان بیهقى··· 257

 زن و فرزندان امامزاده یحیى کلیدر··· 264

 تاریخ و محلّ وفات یحیى بن محمّد··· 265

 نگاهى به زندگانى محمّد الأمیر، و محل دفن او··· 267

 معرّفى مزار سلطان سیّد یحیى باغشن نیشابور··· 271

 توصیف مزار امامزاده یحیى باغشن··· 273

بخش سوم: بررّسى آرامگاه یحیى بن زید علیه‏السلام در سبزوار

 موقعیّت آرامگاه امامزاده یحیى در سبزوار··· 275

 دلایل مدفون بودن یحیى بن زید علیه‏السلام در سبزوار··· 275

 

 شخصیّت مدفون در بقعه به نقل از عبدالحمید مولوى··· 277

 تقویت قول مولوى به نقل از علماى انساب··· 281

 توصیف بارگاه امامزاده یحیى بن هبه‏اللّه‏ سبزوار··· 286

بخش چهارم: بررسى آرامگاه یحیى بن زید علیه‏السلام در گنبد

 موقعیّت آرامگاه یحیى بن زید علیه‏السلام در گنبد··· 289

 شخصیّت مدفون در بقعه امامزاده یحیى گنبد··· 299

 توصیف بقعه یحیى بن زید بن على··· 303

بخش پنجم: بررّسى آرامگاه منسوب به یحیى بن زید علیه‏السلام ورامین

 موقعیّت آرامگاه و علّت انتساب··· 307

 شخصیّت مدفون در بقعه کهنه گل ورامین··· 309

 نتیجه بحث··· 312

 شرح حال پدر و برادران امامزاده یحیى ورامین··· 313

 توصیف بارگاه امامزاده یحیى ورامین··· 314

بخش ششم: بررّسى آرامگاه امامزداده یحیى علیه‏السلام سمنان

 موقعیّت آرامگاه امامزاده یحیى سمنان··· 319

 نسب شریف··· 319

 شخصیّت مدفون در بقعه سمنان··· 322

 توصیف بقعه امامزاده یحیى··· 326

بخش هفتم: بررّسى آرامگاه امامزاده یحیى علیه‏السلام همدان

 موقعیّت آرامگاه امامزاده یحیى همدان··· 331

 نسب شریف··· 331

 توصیف آرامگاه امامزاده یحیى بن على حسنى··· 339

 

بخش هشتم: بررسى آرامگاه امامزاده یحیى علیه‏السلام ساوه

 موقعیّت آرامگاه امامزاده یحیى··· 341

 نسب شریف··· 342

 یک پیشنهاد··· 345

بخش نهم: بررسى آرامگاه امامزاده یحیى علیه‏السلام تهران

 موقعیّت آرامگاه امامزاده یحیى··· 347

 نسب شریف··· 348

 عزّالدّین یحیى کیست؟··· 351

 تعداد فرزندان، تاریخ و محل شهادت··· 355

 شخصیت مدفون در بقعه امامزاده یحیى تهران··· 363

 توصیف بارگاه امامزاده یحیى··· 366

بخش دهم: بررسى آرامگاه امامزاده یحیى علیه‏السلام محلاّت

 موقعیّت آرامگاه امامزاده یحیى محلاّت··· 371

 نگاهى به یحیى و فضل از سوى علماى انساب··· 372

 شخصیّت مدفون در بقعه امامزاده یحیى محلاّت··· 376

 توصیف آرامگاه امامزاده یحیى محلاّت··· 379

بخش یازدهم: بررّسى آرامگاه امامزاده یحیى علیه‏السلام هشتگرد

 موقعیّت آرمگاه امامزاده یحیى··· 383

 شخصیّت مدفون در بقعه··· 384

 توصیف بقعه امامزاده یحیى هشتگرد··· 387

بخش دوازدهم: مزارات یحیى‏هاى دیگر

 نگاهى به مزارات هم نام با یحیى··· 391

 

 امامزاده یحیى سارى··· 391

 شخصیّت‏هاى مدفون در بقعه··· 396

 ادعّاى مرحوم تفرشى··· 399

 شخصیت مدفون در این بقعه··· 401

 امامزاده یحیى تاکام سارى··· 404

 امامزاده یحیى کرچا سارى··· 406

 امامزاده یحیى نکا··· 407

 امامزاده یحیى دلیجان··· 408

 امامزاده یحیى نراق··· 409

 امامزاده یحیى ازناب ابهر··· 410

 نسب شریف··· 411

 امامزاده یحیى صایین قلعه··· 413

 امامزاده یحیى خدابنده··· 414

 امامزاده یحیى هرانده فیروزکوه··· 414

 امامزاده یحیى و عبداللّه‏ مزداران فیروزکوه··· 419

 شخصیت مدفون در بقعه··· 420

 امامزاده یحیى شهریار··· 421

 امامزاده یحیى قزوین··· 422

 امامزاده یحیى الموت قزوین··· 423

 امامزاده یحیى بویین زهرا··· 423

 امامزاده یحیى یزد··· 423

 امامزاده یحیى بیجار··· 424

 امامزاده یحیى کهگیلویه··· 425

 

 امامزاده یحیى نورآباد قم··· 427

 امامزاده یحیى و حلیمه خاتون على آباد قم··· 427

 امامزاده یحیى شیراز··· 428

 امامزاده یحیى شیروان··· 429

 امامزاده هاشم و یحیى کمال آباد اراک··· 431

 امامزاده یحیى جیر اراک··· 432

 امامزاده یحیى میلاجرد اراک··· 433

 امامزاده یحیى اسفندان اراک··· 433

 امامزاده یحیى فسا··· 434

 امامزاده یحیى بزیجان محلات··· 436

 امامزاده یحیى فرمهین تفرش··· 436

 امامزاده یحیى مزک تفرش··· 437

 امامزاده سیّد یحیى دولت آباد بافت··· 437

 امامزاده سید یحیى توساکوتى تنکابن··· 439

 امامزاده یحیى انگاش نوشهر··· 440

 امامزاده یحیى پاشاکلا آمل··· 440

 امامزاده یحیى سمام··· 441

 امامزاده یحیى لاهیجان··· 441

 امامزاده یحیى و زکریا لاهیجان··· 442

 امامزاده یحیى جنید قائم شهر··· 442

 امامزاده یحیى رجه قائم شهر··· 446

 امامزاده یحیى کالیکلا قائم شهر··· 447

 امامزاده یحیى اسبوکلا قائم شهر··· 447

 

 امامزاده یحیى و قاسم نوکنده جویبار··· 448

 امامزاده یحیى نوا لاریجان··· 449

 امامزاده یحیى اسک لاریجان··· 450

 امامزاده یحیى رینه بالا لاریجان··· 451

 امامزاده یحیى نیتل کجور··· 451

 امامزاده یحیى چلاجور چالوس··· 451

 امامزاده یحیى تاکُر نور··· 452

 امامزاده آقا سیّد یحیى دلیجان اشکور··· 452

 امامزاده آقا سید یحیى لیما اشکور··· 453

 امامزاده آقا سید یحیى چاکل اشکور··· 454

 امامزاده عیسى و یحیى ابیانه··· 454

 تعدادى دیگر از بقاع متبرکه یحیى نام··· 455

پیشنهادى به صدا و سیما··· 458

همراه با تصاویر··· 461

فهرست منابع··· 503

فهرست اعلام··· 538

فهرست امکنه570


مشاهده متن کتاب

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده