مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده سلطان سیّد احمد ـ جیرفت‏

بقعة باشکوه این امامزاده در شهر درب بهشت، مرکز بخش ساردوئیه ـ در 90 کیلومترى شمال غرب شهر جیرفت، در یک موقعیّت پایکوهى واقع شده است.

حرم مطهّر امامزاده سیّد احمد درشمال باغى از گردو و صنوبر ساخته شده است. صنوبرها و گردوها چنان تنومند و بلند هستند که عظمتى خاص به محیط داده‏اند. در دو طرف خیابان که از مرکز بخش عبور مى‏کند و از کنار حرم به سوى شهرستان بافت مى‏رود، صنوبرها (چنالا) سر به آسمان کشیده‏اند و چشم انداز فوق العاده‏اى به صحن و سراى حرم مطهّر داده است.

اصل بنا مربوط به دوره تیمورى بوده، که در زمان صفویّه و قاجاریّه تجدید بنا شده است. بقعه از داخل به صورت هشت‌ضلعى است که هر یک از اضلاع آن سه متر و دو در، در مغرب و جنوب دارد. ضریح مطلا که کار هنرمندان اصفهان است در وسط بنا نصب است که کتیبه‏اى بر روى درِ آن به صورت قلمزنى چنین نوشته شده است: «این ضریح مطهّر زیر نظر اداره کل حج و اوقاف کرمان و با کوشش عبّاس هجرتى بخشدار و امان اللَّه آستانى و همیارى اهالى بخش ساردوئیه به زرگرى حسین پرورش و قلمزنى حسین عبّاس پور سال 1366 تهیّه و نصب شد.»

بر بالاى ضریح، این اشعار نیز قلمزنى شده است:

بیـا و همّت مــردان پارســا بنگــر

ز روى صــدق و صفـا بـزم اولیا بنگر

بیا به درب بهشت و ببین جلــوه حق‏

نموده نور فشان ارض و هـم سما بنگر

در این مکان مقدّس شهى ز آل رسول‏

ز نسل پاک علــى شـــاه لافتى بنگر

به خاک خفته در این خاک پاک پادشهى‏

که داشت سلطنت از جـانب خدا بنگر

گـذشته از سر دنیا و آخـرت یک جـا

بغیــر حــق بندش هیـچ مـدّعا بنگر

چوبنده بود خدا را از روى صدق و صفا

گــذشته در طلـب حق زما سوى بنگر

به پـاس حـرمت او مؤمنان با اخلاص‏

ضــریح مــرقد وى کرده از طلا بنگر

چو نصـب گشت ضریح مبارک آن شاه‏

تو شـور و شوق على شادى رضا بنگر

ائمــه جملــه نمـاینـد شــادمانیها

تو شاد و خرم از این کار مصطفى بنگر

دعاى خیر ملائک به امرحضرت دوست‏

بـه بانیــان گــرامـى ایــن بنـا بنگر

در شمال مرقد یک محراب بزرگ و در غرب آن نیز مدخل و ایوان بزرگى در حال ساخت مى‏باشد. دو طاقچه بزرگ به شکل محراب در شرق اتاق مرقد است که به عنوان قفسه کتب ادعیه و قرآن از آن استفاده مى‏شود.

قبل از ضریح، رواقى وجود دارد که در یک گوشه آن منبرى چوبى است و در ضلع سمت راست آن، گنجه‏اى پر از قرآن است. این گنجه معروف است به کت شهرق «سوراخ شاهرخ» و وجه تسمیه آن این است که رییس قبیله شاهرخیها به نام شاهرخ (شهرق) در حال فرار از دست اشرار به زیارتگاه پناه مى‏برد و در زیر قرآن‌ها مخفى شده بدین ترتیب از شر آنها خلاص مى‏شوند و محل را از آن زمان کت شهرق مى‏نامند.

چـون شهرق گریزان ز اشرار شد پنــاه آمــد و زار و زوّار شـد

از آن پس کـت شهرقش نام شد                  همان گنجه کاو را به سر بام شد

ابعاد این رواق 10×12 متر است که دو ستون قطور در وسط آن تعبیه نموده و چهار طرف آن را هلال بندى کرده‏اند. یک لنگه درِ چوبى که تاریخ ساخت آن مربوط به سال 1374 هـ . ش در اصفهان است، نصب مى‏باشد. پس از گذشتن از این در، بر دیوار سمت راست آن سنگى مرمرى نصب شده که ابیاتى بر روى آن حک شده است و مربوط به بازسازى بقعه در زمان ناصرالدّین شاه قاجار مى‏باشد که چنین نوشته شده است:

در عهد دولت شه ناصر ولـى دین‏

حـق ناصرش شود که بود خلق را معین‏

خدّام خود نموده به هر شهر حکمران‏

جز شهر ما که بن عم خود کرد جانشین‏

عمال شاهزاده به هـر قریه حاکمند

بر سـاردوئیه گشته یکى حکمران تعیین‏

داده مراد خلق خــدایش دهد مراد

نامش بود مــراد علـى لطف حـق ببین‏

خدّام آستان به مخلوق سرور است‏

باشد امیــرى از امــراى جـــور یقین‏

مدفون دراین زمین یکى ازنسل احمد است‏

سلـطان به خلـق باشد به نام احمد امین‏

نسل امام معجزه‏اش چون امام هست‏

گـویا به جـد اطهـر خود بوده جانشین‏

شد بارگاه وى چه خراب از بادحوادث‏

مخلـوق از ایـن قضیه بگشتند دل غمین‏

بد سیّدى مـلازم درگـاه آن جناب‏

شب تا سحر ستاده به خدمت در این زمین‏

همنام جدّ خـویش محمّد بدى بنام‏

گــویا گلـش بنــور محمّد شد عجین‏

از سعى و اهتمام وى حکمران ملک‏

شــد بقعه‏اش تمــام به بنّایـش آفرین‏

این روضه است یا که بود بهشت برین‏

با وادى الســلام نجــف گشـته قـرین‏

بناى امــانى او سـیّد محمّد است‏

امــر امیــر گشــته مــــورخ تعییـن‏

جمــع مشایخ که خــدّام بوده‏اند

بسته کمــر به خدمت سلطان دین مبین‏

شخصى سوال کرد ز تاریخ بقعه‌اش‏

گفتــم بیـا به جلوه چه عرش خدا بین‏

شاها تو از کرم نظرکن به سوى خلق‏

حجــّار را ببخـش تو در روز وا پسین‏

جمله «عرش خدا ببین» طبق حروف ابجد سال 1238 هـ . ق به دست مى‏آید که ماده تاریخ تعمیر بقعه است. کتیبه دیگرى در حرم وجود داشت که در تابلوى چوبى حک شده، تاریخ آن مربوط به سال 756 هـ . ق بود.

گنبد بنا دوپوش، به قطر 5/6 و ارتفاع 12 متر است. دو مناره بزرگ به ارتفاع بیست متر در غرب بقعه در حال ساخت مى‏باشد. کاشى‏کارى گنبد از سال 1383 آغاز شده و هنوز ادامه دارد. این کاشى کاریها توسّط استاد حاج مصطفى موسوى زاده اصفهانى در حال اجرا مى‏باشد.

زایرسراى حرم مطهّر که به مساحت ششصد مترمربّع است، در سال 1373 ساخته شده که داراى هشت اتاق کوچک، سالن غذا خورى، دفتر، سرویس‏هاى بهداشتى مى‏باشد. در امتداد همین زایرسرا، تعداد پنج حجره تعبیه نموده‏اند که به عنوان قبور خانوادگى و کتاب خانه آستانه از آن استفاده مى‏شود. قبر متولی سابق حرم، مرحوم سیّد جلال‏الدّین فاطمى فرزند ابوالقاسم به همراه قبر برادر او سیّد عبّاس فاطمى، نایب التولیه، در اتاق دوّم واقع است. هم چنین در ایوان این رواق، قبر حاج امان اللَّه آستانى نژاد فرزند مرحوم اسداللَّه که جزو هیات امناء امامزاده بوده قرار دارد.

خوش بختانه طرح جامع توسعه حرم مطهّر در حال اجراست و عملیات ساختمانى حرم و بازسازى گنبد و بارگاه و احداث دو گلدسته متناسب با گنبد، تبدیل باغ جنب حرم، به پارک زیباى حرم با همکارى شهردارى و بخش دارى ساردوئیه و سر و سامان دادن به وضعیت موقوفات از نظر اسناد و مالکیت و اخذ مال الاجاره‏هاى مربوطه، از اهم فعّالیّت در غالب این طرح است.

این بناى باشکوه به شماره 11874 و به تاریخ 18/3/1384 به ثبت آثار ملّى و تاریخى رسیده است.

درگذشته چنین مشهور بود که شخص مدفون در این بقعه، احمد الصغیر ابن احمد الکبیر ابن امام موسی کاظم‏ ‰ است، امّا این ادّعا پس از اثبات عدم فرزند داشتن احمد بن موسی ‰ به نام احمد، مورد قبول قرار نگرفت و در کتاب ماه ساردوئیه به تفصیل دربارة آن سخن رانده شد.

پس از قیام پر شور یحیى بن عمر بن یحیى بن حسین بن زید شهید بن امام سجّاد ‰ در کوفه به سال 248 هـ . ق و مشارکت جمع بسیارى از سادات و امامزادگان عالى مقام، متوکّل عبّاسى به فکر چاره‏اى افتاد و لشکر بزرگى را به مقابله سپاه یحیى بن عمر فرستاد که به طرز فجیعى آن سیّد علوى را به شهادت رسانده و اصحاب و یاران او متفرق شدند. بدون شک یکى از اصحاب آن بزرگوار، سیّد جلیل‏القدر ابوالحسن على بن ابراهیم المجاب بن محمّد العابد بن امام موسى کاظم‏‰ بود که پس از سخت گیرى عمّال متوکّل، خلیفه عبّاسى به سیرجان مهاجرت نمود. فرزندان و اعقاب او در سیرجان و جیرفت و کرمان پراکنده شدند.

یکى از نوادگان امامزاده سلطان سیّد على، سیّد جلیل‏القدر ابوالغنائم احمد بن محمّد بن على بن ابراهیم المجاب بن محمّد العابد بن امام موسى کاظم‏ ‰ بود که سیّدى جلیل‏القدر، فاضل، شجاع، صاحب مکنت و مال و شریف در جیرفت مى‏زیست.

او بدون شک در ساردوئیه صاحب مِلک و باغ بوده و پس از مدّت‌ها عبادت و ارشاد در همین منطقه وفات یافت و در ساردوئیه دفن شد و بر سر مزار او در سال 454 هـ . ق آرامگاهى به پا داشتند که مادّه تاریخ آن طبق حروف ابجد درب مزار شد و به تدریج مرقد او مورد استقبال مردم و محل نذورات آنان واقع شد.

متأسّفانه در منابع موجود از تاریخ و سال وفات این سیّد جلیل‏القدر ذکرى به میان نیامده است. امّا با برخى قراین مى‏توان احتمال داد که وى در اواخر قرن چهارم هجرى یا ابتداى قرن پنجم هجرى وفات یافته و در این مکان دفن شده است.

علّت شهرت او به سلطان سیّد احمد نیز آشکار است زیرا او هم ریاست معنوى و هم ریاست مادّى شهر جیرفت و نواحى آن را به عهده داشته، چنان که از کنیه او پیداست وى به ابوالغنایم مکنى بوده که این حکایت از داشتن غنائم و باغات زیاد در منطقه جیرفت بوده است.

دوشنبه ۵ مرداد ۹۴ , ۱۹:۱۲ علی اکبر بهرامی
 با سلام و عرض ادب
بنده از تصاویر و موقیت امام زاده سید احمد دیدن نمودم و جای توفیق دارد که به پابوس این امامزاده بیاییم. و از آنجایی که بنده مدیر مسئول کانون فرهنگی مولود کعبه مسجد علی ابن ابیطالب روستای بیکاه از شهرستان رودان هستم و طبق برنامه کانون تعداد 20 نفر از خواهران این مسجد به این حرم مطهر مشرف می شوند.خواستم از موقیت و مکان بهتر امام زاده در خصوص خوابگاه یا سوئیت اجاره ای جهت استراحت اعضا اطلاع داشته باشم خواهشمندم تلفن روابط عمومی امام زاده رو برام ایمیل نمایید. با تشکر   09370911568
علی اکبر بهرامی
09379276174   یونس زمانی مسئول اردو
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده