مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

کتابشناسی و فهرست مطالب کتاب مزارات رى

(پژوهشى در معمارى و شرح حال شخصیّت هاى مدفون در بقاع متبرکه شهرستان رى)

به سفارش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان رى

تحقیق و تألیف: دکتر محمّد مهدى فقیه بحرالعلوم

ناشر: انتشارات وثوق

ویراستار و رجوع به منابع: سیّد اسحاق حیدرى و مهدى ملک آسا

صفحه آرا: اکبر رحمتى

حروفچین: زهرا بختیارى (دفتر مؤسّسه دایرة المعارف بقاع متبرّکه)

 

فهرست مطالب  

مقدّمه مؤلّف …15

مقدّمه ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاداسلامى شهرستان رى      …19

1. آرامگاه ابن بابویه ـ خیابان شهید غیورى          …23

       سابقه بنا            …25

       وضعیّت کنونى بقعه     …28

       دفن شدگان        …33

       على بن بابویه; پدربزرگوار       …36

       درخواست از ناحیه مقدّسه         …38

       فرزندان على بن بابویه(رحمه الله) …39

       خاندان ابن بابویه(رحمه الله)         …42

       استادان على بن بابویه(رحمه الله)  …43

       شاگردان على بن بابویه(رحمه الله)            …44

       ابن بابویه(رحمه الله) در نگاه دانشمندان    …45

       آثار ماندگار      …47

       خبر فوت على بن بابویه(رحمه الله)           …49

       وفات على بن بابویه(رحمه الله)     …49

       مدفن على بن بابویه(رحمه الله)     …50

       جلوه هایى از زندگانى   …50

       سفرهاى على بن بابویه(رحمه الله)            …50

       برخورد ابن بابویه(رحمه الله) با منصور حلاّج      …51

       برجسته ترین جلوه حیات على بن بابویه(رحمه الله)           …53

2. آرامگاه امام خمینى(رحمه الله) ـ شهر آفتاب        …54

       نسب شریف      …59

3. امامزاده ابراهیم ـ اندرمان     …60

4. امامزاده ابراهیم ـ قلعه بلند    …65

5. امامزاده ابراهیم و اسحاق ـ اراد         …65

       شهرت محلّى نسب        …69

6. امامزاده ابراهیم و اسماعیل ـ قلعه دولت آباد     …70

7. امامزاده ابراهیم و اسماعیل ـ قلعه شیخ            …70

       شهرت محلّى و نسب شریف      …77

8. امامزاده ابوالحسن ـ آب اندرمان         …78

       وضعیّت کنونى بقعه     …80

       موقوفات           …86

       دفن شدگان        …86

       نسب شریف      …86

9. امامزاده ابوالقاسم ـ غار       …89

10. امامزاده اسماعیل ـ زیوان   …95

11. امامزاده اسماعیل و عبدالله ـ کریم آباد           …99

12. امامزاده ایّوب و یوشع ـ کوشک         …101

13. امامزاده بى بى رقیّه ـ تبایین            …102

       وضعیّت کنونى بقعه     …102

       شهرت محلّى و نسب شریف      …106

14. امامزاده بى بى هاجر خاتون ـ اشتهازان         …107

       شهرت محلّى و نسب شریف      …109

15. امامزاده حسین ـ قلعه نو     …112

       شهرت محلّى و نسب شریف      …114

16. امامزاده حسین ـ کلین        …115

       وضعیّت کنونى بقعه     …115

       شهرت محلّى و نسب شریف      …118

17. امامزاده حسین و یار حسین ـ پاکدشت            …118

       وضعیّت کنونى بقعه     …119

18. امامزاده حمزه (علیه السلام) ـ مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) …122

       توصیف بناى کنونى بقعه امامزاده حمزه(علیه السلام)        …122

       حضرت حمزة بن موسى (علیه السلام)      …136

       دلایل هجرت حمزة و اختلاف در مدفن او          …139

       مدفون بودن حمزة بن موسى(علیه السلام) در رى  …141

       ذکر دو کرامت از حمزة بن موسى (علیه السلام)   …144

       ]کرامت 1[       …145

       ]کرامت 2[       …147

       کیفیّت زیارت حضرت حمزة بن موسى (علیه السلام)        …148

       فرزندان و نوادگان حضرت حمزه (علیه السلام)     …152

       کیفیّت شهادت و محلّ دفن قاسم  …154

       تصریح به محلّ دفن على بن حمزه (علیه السلام) در شیراز            …159

       علّت مهاجرت و کیفیّت شهادت …162

       تشویش گفته ضامن بن شدقم      …166

       جنبه هاى افسانه اى در خبر شهادت على بن حمزه (علیه السلام)    …168

       تاریخ شهادت و سال تولّد           …170

       بیتى منسوب به حافظ(رحمه الله)   …171

       همراهان على بن حمزه (علیه السلام)        …175

       اشعارى در مدح حضرت على بن حمزه (علیه السلام)        …176

19. امامزاده سه برادران ـ قلعه خورائین …181

       وضعیّت کنونى بقعه     …182

       شهرت محلّى و نسب شریف      …185

20. امامزاده سه دختران ـ بوستان دانش  …186

       وضعیّت کنونى بقعه     …189

       نسب شریف      …192

21. امامزاده شعیب ـ خمارآباد   …194

       شهرت محلّى نسب        …196

22. امامزاده شعیب ـ فیروز آباد …197

       وضعیّت کنونى بقعه     …197

       شهرت محلّى نسب        …201

23. امامزاده طاهر ـ قلعه نو      …203

24. امامزاده طاهر ـ مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)      …205

       نسب شریف امامزاده طاهر(علیه السلام)   …206

       ذکر سه کرامت از امامزاده طاهر(علیه السلام)      …208

       ]کرامت 1[       …208

       ]کرامت 2[       …210

       ]کرامت 3[       …212

       بقعه امامزاده طاهر (علیه السلام)  …214

       توصیف بناى کنونى امامزاده طاهر(علیه السلام)   …215

       مسجد جامع       …235

       مسجد هلاکو (آرامگاه ناصرالدّین شاه)   …237

25. امامزاده عبدالعظیم حسنى(علیه السلام) ـ مرکز شهر       …238

       نخستین بنا بر روى قبر حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)    …241

       بناى گنبد مطهّر            …244

       روضه منوّره حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) و صندوق و ضریح مطهّر  …245

       رواق هاى حرم مطهّر حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)      …251

       ایوان شمالى و مناره هاى روى آن         …252

       صحن هاى حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)   …253

       هدایاى نفیس به حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)        …254

       درِ منبّت کارى  …255

       درِ عتیقه منّبت عصر صفوى    …256

       روپوش زربافت عهد صفوى     …257

       پرده ماهوت عهد قاجاریّه          …257

       پنجره کاشى مشبّک با تصویر ناصرالدّین شاه      …257

       تحوّلات و توسعه حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) پس از انقلاب اسلامى       …258

       توصیف بناى کنونى بقعه حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) …264

       نسب شریف و والدین حضرت عبدالعظیم7        …271

       ایمان، مقام علمى و فضایل اخلاقى عبدالعظیم(علیه السلام) از زبان ائمه معصومین(علیهم السلام)       …272

       حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) از نظر علماى رجال        …273

       تاریخ تولّد و وفات حضرت عبدالعظیم الحسنى(علیه السلام)           …277

       همسر و فرزندان حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) …279

       عبادت و سخاوت حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) …283

       تألیفات حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)     …284

       1. خطب امیرالمؤمنین(علیه السلام)          …285

       2ـ کتاب «یوم ولیله»    …286

       حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) محضر چند تن از ائمه(علیهم السلام) را درک نموده است؟    …287

       نامه حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) به امام رضا(علیه السلام)          …290

       چگونگى رفتار و ادب عبدالعظیم(علیه السلام) و علاقه ائمه(علیهم السلام) به آن حضرت        …292

       پیام امام رضا(علیه السلام) به شیعیان از زبان حضرت عبدالعظیم (علیه السلام)         …295

       کیفیّت حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) نزد امام هادى(علیه السلام)            …298

       شرح حال حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) از زبان صاحب بن عبّاد           …302

       دلایل هجرت سادات و حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) به ایران    …305

       علّت هجرت عبدالعظیم(علیه السلام) به «رى»      …313

       آیا حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) به شهادت رسید؟         …315

       فضیلت و ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)    …318

       دلایل تشبیه زیارت حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) به زیارت حضرت سیّدالشهداء(علیه السلام)        …325

       فرزندان حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)   …334

       کرامات و معجزات حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)         …337

       ]کرامت 1[       …339

       ]کرامت 2[       …343

       ]کرامت 3[       …345

       ]کرامت 4[       …346

       ]کرامت 5[       …347

       ]کرامت 6[       …348

       ]کرامت 7[       …349

       ]کرامت 8[       …350

       ]کرامت 9[       …351

       ]کرامت 10[     …352

       سیماى تابناک حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) در ادب پارسى و عربى       …355

       ذکر چهارده روایت از حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)      …361

       کیفیّت زیارت حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)      …390

       زیارت نامه خلاصه      …391

       تعداد فرزندان امام حسن مجتبى(علیه السلام)         …392

       زید بن حسن(علیه السلام)، جد سوّم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)  …394

       گفتار علما درباره زید بن حسن(علیه السلام)          …400

       تاریخ ولادت و و فات زید بن حسن(علیه السلام) و عقیده او           …403

       ذکر چند روایت از زید بن حسن(علیه السلام)        …408

       نفیسه خاتون دختر کیست؟         …413

       نفیسه خاتون و گفتار علما درباره شخصیّت او    …418

       ذکر چند کرامات از سیّده نفیسه خاتون   …421

       ]کرامت 1[       …422

       ]کرامت 2[       …423

       ]کرامت 3[       …424

       ]کرامت 4[       …425

       ]کرامت 5[       …426

       ارادت و اعتقاد اهل سنّت نسبت به نفیسه خاتون …427

       شخصیّت حسن بن زید بن حسن(علیه السلام)، جدّ دوّم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)           …428

       تاریخ تولّد و وفات حسن بن زید و شخصیّت او نزد علماى رجال            …429

       همسر و تعداد فرزندان حسن بن زید      …433

       اشعارى در مدح حسن بن زید بن حسن(علیه السلام)          …436

       نمونه اى از جوانمردى حسن بن زید     …444

       برخورد حسن بن زید با امام جعفر صادق(علیه السلام) و دیگر بنى اعمامش          …446

       على بن حسن، جدّ اوّل حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)     …451

       همسر و تعداد فرزندان على بن حسن بن زید      …456

       تاریخ تولّد، وفات و محلّ دفن على السدید           …457

       عبدالله قافه پدر حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)     …458

26. امامزاده عبدالله ـ سه راه ورامین      …462

       نسب شریف      …462

       سابقه بنا و حدود و ثغور آن       …463

       وضعیّت کنونى بقعه     …466

       دفن شدگان        …476

27. امامزاده على و قاسم ـ بوستان دانش …477

       شهرت محلّى و نسب شریف      …478

       وضعیّت کنونى بقعه     …479

28. امامزاده غیبى ـ اشتهازان   …481

29. امامزاده غیبى ـ زیوان        …483

30. امامزاده غیبى - گل تپه کبیر …485

31. امامزاده قاسم ـ دوتویه سفلا            …487

       وضعیّت کنونى بقعه     …487

32. امامزاده قاسم ـ سلمان آباد  …490

33. امامزاده هادى ـ قبرستان ابن بابویه  …493

       مسجد ماشاءالله  …499

       دفن شدگان        …501

       نسب شریف      …502

34. امامزاده یعقوب ـ عبّاس آباد …508

35. بقعه اجاق ـ عبدل آباد         …511

36. بقعه بى بى زبیده ـ غرب قبرستان ابن بابویه    …514

       سابقه بنا            …515

       وضعیّت کنونى بقعه     …518

       موقوفات           …532

       دفن شدگان        …532

       نام و نشان صاحب بقعه …533

37. بقعه بى بى شهربانو ـ امین آباد         …535

       تاریخ ازدواج بى بى شهربانو با امام حسین(علیه السلام)    …538

       آیا شهربانو اسم است یا لقب؟     …542

       ردّ احتمالات یعقوبى و یافعى     …545

       علّت ازدواج بى بى شهربانو با امام حسین(علیه السلام)     …548

       بازتاب ازدواج شهربانو با امام حسین(علیه السلام) …550

       محبّت امیرالمومنین، على(علیه السلام) به شهربانو            …553

       توجّه سیّدالشهداء(علیه السلام) به شهربانو  …555

       صفات روحى و جلالت بى بى شهربانو …555

       شهربانو و ارتباط مقدّس            …556

       شهربانو و جمال ظاهرى           …557

       ستایش مورّخان از علیا مخدره شهربانو …558

       الف ـ مبرد        …558

       ب ـ ابن شدقم    …558

       ج: گنجى          …558

       سال در گذشت حضرت شهربانو           …559

       حضرت شهربانو در کجا وفات یافته، و آرامگاه وى کجاست؟    …561

       تعداد فرزندان بى بى شهربانو    …563

       دایه امام سجّاد(علیه السلام) و احسان آن حضرت به او       …565

       روایت ساختگى و رد آن           …567

       آیا شهربانو در واقعه کربلا حضور داشت؟        …569

       داستان هجرت بى بى شهربانو و زبیده خاتون به رى     …573

       نظر علما، محققان و نویسندگان درباره بقعه بى بى شهربانوى رى         …576

       ردّ داستان هجرت بى بى شهربانو به «رى» از لحاظ تاریخى     …579

       آیا فاطمه بنت الحسین(علیهما السلام) ملقّب به زبیده خاتون است؟   …582

       ردّ گفتار دکتر جعفر شهیدى      …585

       نظریّه علاّمه شهید استاد مرتضى مطهرى(رحمه الله) درباره شهربانو       …593

       شخصیّت مدفون در بقعه بى بى شهربانو شهررى کیست؟          …596

       شخصیّت مدفون در بقعه زبیده خاتون شهررى کیست؟   …598

38. بقعه جوانمرد قصّاب ـ محلّه جوانمرد قصّاب     …602

       وضعیّت کنونى بقعه     …606

       موقوفات           …609

       دفن شدگان        …610

       نام و نشان صاحب بقعه …610

39. بقعه سیّد صادق - خیابان شیهد ملک زاده        …613

       وضعیّت کنونى بقعه     …614

       نگاهى به شرح حال سیّد صادق طباطبایى          …616

40. بقعه شیخ یعقوب کلینى(رحمه الله) ـ کلین          …619

       وضعیّت کنونى بقعه     …622

41. برج طغرل ـ رى ـ ابن بابویه …627

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده