مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده یحیى ـ اسفنجان سمنان

یکى از مزارات مشهور استان سمنان، بارگاه مجلّل و زیباى امامزاده یحیى است که در محلّه اسفنجان و در گوشه جنوب غربى تکیه معروف «پهنه» واقع شده که در سالهاى اخیر به صورت باشکوهى تعمیر و کاشیکارى گردیده است.

این بقعه متبرکه شامل گنبد عظیم و ایوان کاشیکارى، حرم و صحن است. در مجموعه امامزاده کتیبه یا سنگ نوشته‏اى که دال بر بناى اوّلیه آرامگاه باشد وجود ندارد، و قدیمى‏ترین تاریخ موجود در ایوان مربوط به تعمیر و کاشیکارى آن است که سال 1338 را نشان مى‏دهد ولى طبق نوشته ایران پل فیروز، از احداث گنبد، قریب ششصد سال مى‏گذرد. پیازى شکل بودن آن که معرّف معمارى قرن هشتم و دوران مغول است نیز تأییدى بر این مطلب است.

ظاهراً این بقعه نیز مثل دیگر بقاع هم نام با یحیى، به یحیى بن زید (شهرت داشته و مردم تنها از او به امامزاده یحیى نام مى‏برده‏اند اما این که او به کدام یک از امامان معصوم (منتسب بوده است نزدشان معلوم نبود تا این که مرحوم آیةاللَّه علّامه حایرى پس از تحقیقات کلّى دربارة سلسله نسب حضرت یحیى، نتیجه را در 60 بیت شعر عربى در لوحه‏اى ثبت و در حرم نصب کرده‏اند. ایشان در این شجره‏نامه، آن حضرت را فرزند بلافصل امام موسى کاظم (و برادر بزرگوار امام رضا (معرّفى مى‏نمایند. بر این اصل چنین شهرت پیدا کرده که یحیى بن موسى (هنگام مسافرت حضرت رضا (از مدینه به مرو جزو ملتزمین رکاب ایشان بوده، و وقتى که به سمنان مى‏رسند، حضرت رضا (وى را جهت ارشاد خلق در سمنان مأمور مى‏نمایند. پس از شهادت امام (به تحریک مأمون خلیفه عبّاسى، حضرت یحیى بن موسى (نیز در سمنان به شهادت مى‏رسد و در محل کنونى دفن مى‏گردد.

همچنین بر پیشانى ایوان، کتیبه‏اى به خط ثلث و به رنگ سفید بر زمینه لاجوردى وجود دارد که بر طبق نوشته آن، مدفون این بنا، به شهادت «ابن شهر آشوب» در مناقب و صاحب عمدة الطالب، حضرت امامزاده یحیى فرزند امام موسى کاظم (برادر امام رضا (خوانده شده است.

مرحوم تفرشى در کتاب بدایع الأنساب دربارة این بقعه مى‏نویسد: «یحیى بقعه دارد در سمنان، همین‏طور ابراهیم و اسماعیل و قاسم و عبداللَّه و اشرف که نتوانستم سلسله ایشان را پیدا کنم».

که این جمله از عدم اشتهار بقعه امامزاده یحیى، در زمان مؤلّف به یحیى بن موسى بن جعفر (حکایت دارد، زیرا خودِ او دربارة بقعه امامزاده یحیاى سبزوار مى‏نویسد:

«یحیى بن امام موسى (در میان بازار سبزوار بقعه دارد اما در کتب ذکر نشده».

بنابر این مى‏توان نتیجه گرفت که در نسب امامزاده یحیاى سمنان اختلاف بوده و در آغاز گمان مى‏کردند که وى فرزند زید الشهید (است که پس از آگاهى از دفن آن حضرت در جوزجان، این بقعه را به یحیى بن موسى بن جعفر (انتساب داده‏اند. اما پس از مراجعه به کتب انساب و تاریخ، مبنى بر ادّعاى مدفون بودن یحیى بن موسى (در این بقعه از سوى علّامه حایرى ‏(به چنین مطلبى بر نخوردیم و فقط در کتب انساب و غیره، یحیى را جزو فرزندان امام موسى کاظم (معرّفى مى‏نمایند و از محل دفن او سخنى به میان نیاورده‏اند. معلوم نیست مرحوم آیةاللَّه حایرى؛ براساس چه مدرک و مأخذى این بقعه را به فرزند بلافصل امام موسى کاظم (انتساب داده است، کما این که آن عالم ربّانى همچنین ادّعایى مبنى بر مدفون بودن على بن جعفر الصادق (در سمنان دارند که على التحقیق صحیح نبوده چرا که آن بزرگوار در عریض وفات یافته است و ما این مطلب را در کتاب انوار پراکنده در بررسى تاریخ و زندگانى امامزادگان قم به تفصیل بیان داشته‏ایم. به هر حال، ابن عنبه دربارة یحیى بن موسى (مى‏نویسد: «لم یعقبّوا بغیر خلاف: هم عبدالرحمن، و عقیل، والقاسم، و یحیى»

از فرزندان امام موسى کاظم (که بدون اختلاف علماء، نسلى نداشته‏اند عبارت‌اند از: عبدالرحمن و عقیل و قاسم و یحیى.

اما مرحوم محمّد کاظم یمانى نسّابه، از اعلام قرن نهم هجرى مى‏نویسد:

«وأما یحیى‏بن الکاظم (، فأولد بنین وبنات إنقرضوا، ویقال: لهم عقب».

یحیى پسر امام کاظم (، داراى پسران و دخترانى بوده که منقرض شده‏اند، و برخى گفته‏اند که آنان داراى نسل‏اند.

با وجود آن که مرحوم یمانى خرق اجماع کرده، و همه علماى انساب متقدّم قائل به عدم فرزند براى یحیى بن موسى (مى‏باشند، بقعه‏اى در روستاى ازناب در 12 کیلومترى جنوب شرقى شهر ابهر قرار دارد که به استناد زیارتنامه و شجره‏نامه کاشى‏کارى شدة سر در بنا، صاحب آن، یحیى بن یحیى بن موسى الکاظم (معرّفى شده است.

با این حال، هیچ یک از علماى انساب و مورّخان بزرگ،
وفات یحیى بن موسى (را در سمنان تأیید ننموده‏اند و این انتساب صحیح نمى‏باشد.

شخصیّت مدفون در بقعه سمنان: همچنان که اشاره شد، هیچ منبع و مدرکى که دال بر مدفون بودن یحیى بن موسى (در سمنان باشد وجود ندارد و قرینه‏اى نیز در دست نیست که این ادّعا را تأیید کند، و همراهى یحیى با امام رضا(نیز در هیچ یک از کتب تاریخ ذکر نشده است. از اینرو دربارة نسب این امامزاده نمى‏توان به طور قاطع نظر داد زیرا سه بقعه دیگر نیز به نام یحیى در سمنان و اطراف آن وجود دارد که عبارت‌اند از؛

1. امامزاده یحیى، روستاى شهمیرزاد.

2. امامزاده یحیى، روستاى آب من چشم.

3. امامزاده یحیى، گرمسار، بخش مرکزى، روستاى محلّه باغ.

بنابراین آنچه در کتب انساب به آن اشاره شده، و محتمل است که در این بقاع مدفون باشند بیان خواهد شد.

مؤلّف سراج الأنساب در ضمن معرّفى نسب قاضى ضیاء سمنانى، یکى از اجداد وى را یحیى ذکر مى‏کند و نسب آن سیّد را چنین مى‏نویسد: «سیّد الفاضل المرحوم القاضى بسمنان شمس‏الدین محمّد المتخلّص نصابى بن زین العابدین بن باقر بن یحیى بن السیّد الفاضل باقر بن زین العابدین بن محمّد بن تاج‏الدین بن حسین بن علی بن مرتضى بن سراهنگ بن علی بن إسماعیل بن محمّد بن إسماعیل بن حسن بن محمّد بن مرتضى بن سراهنگ بن علی بن إسماعیل بن محمّد بن إسماعیل بن حسن بن محمّد الأبهرى بن أحمد بن عبداللَّه بن علی بن حسن بن زید بن امام حسن ‰»

مرحوم علّامه نسّابه ضامن بن شدقم در کتاب تحفة الأزهار مى‏نویسد: «در ماه ذى‏قعدة سال 1068 هـ. ق قصد زیارت امام رضا (را نمودم که گذرم به سمنان افتاد، و نزد قاضى آن‌جا سیّد جلیل نبیل شریف سیّدعلى بن عبدالواسع رسیدم که وى نسب شریف خود را برایم گفت».

که طبق این قول نسب فوق و سکونت این خاندان در سمنان تأیید مى‏شود. منتهى باید یادآور شد که به جزم قوى شمس‏الدین محمّد، قاضى سمنان در روستاى تویه دروار از بخش ثبتى شهر دامغان مدفون است که متأسّفانه به فرزند موسى بن جعفر (شهرت دارد.

به هر حال، برخى احتمال داده‏اند که بقعة مورد بحث مدفن همین یحیى بن باقر باشد که این نظریّه از اساس باطل است زیرا وى در اواخر قرن نهم هجرى در سمنان وفات یافته و بقعه کنونى در قرن ششم پا بر جا بوده است، لذا نگارنده معتقد است که یحیى بن محمّد باقر در خیابان ساری شهر شهمیرزاد مدفون شده است.

یحیى بن محمّد باقر بن زین‏العابدین، طبق گفته علّامه ضامن بن شدقم، داراى یک فرزند به نام محمّد باقر بوده که وى صاحب دو فرزند معقّب به اسامى علاءالدین، و زین العابدین بود و به ظن قوى این بزرگواران در سمنان وفات یافته‏اند و بقاع موجود متعلّق به همین سادات بزرگوار مى‏باشد.

اما احتمال دیگرى که نسبت به شخص مدفون در بقعه مورد بحث در سمنان داده شده و قراین نیز آن را تأیید مى‏کند، مدفون بودن امامزاده یحیى بن محمّد بن امام جعفر الصادق (است.

زیرا اگر بپذیریم بقعه بسطام که منسوب به محمّد الدیباج بن امام جعفرالصادق (است و برخى از علماى انساب و مورّخان نیز چنین احتمال داده‏اند، ثابت مى‏شود که بقعة یحیى سمنان از آن فرزند آن حضرت مى‏باشد، زیرا علماى أنساب و مورّخان ذکر نموده‏اند هنگامى‏که محمّد دیباج در حال وفات بود «لمامات أبوه أوصى‏ إلى إبنه یحیى» به فرزند خود یحیى وصیّت نمود، پر واضح است که این وصیّت باید در بسطام محل وفات او صورت مى‏گرفت.

اما اگر قول دیگر مورّخان مبنى بر مدفون بودن آن حضرت را در جرجان بدانیم کما این که عقیدة نگارنده در کتاب قیام محمّد الدیباج بن امام جعفر الصادق (است و مدارک زیادى هم این ادّعا را تأیید مى‏کند، باز هم دلایلى در دست است که یحیى بن محمّد الدیباج در این منطقه سکنى گزیده و برخى از برادرزادگان و بنى‏اعمام او نیز در سمنان بوده‏اند. به هر حال تا سندى دیگرى معارض احتمال اقرب به صواب ما نباشد، نگارنده جزماً معتقد به مدفون بودن یحیى بن محمّد بن جعفر الصادق (در بقعه مذکور است.

توصیف بقعه امامزاده یحیى: مجموعه این زیارتگاه عبارت از صحنى وسیع و ایوانى رفیع و شکوهمند، گنبدى بزرگ و حرمى زیباست. ایوان بنا به ارتفاع 5/12 متر، سراسر، داراى تزیینات کاشیکارى است. همچنان که اشاره شد بر پیشانى ایوان کتیبه‏اى به خط ثلث سفید بر زمینه لاجوردى دیده مى‏شود که طبق نوشته آن به شهادت ابن شهر آشوب در مناقب و صاحب عمدة الطالب و کشف الغمّه و کتب دیگر این حضرت فرزند صلبى امام هفتم شیعیان معرّفى شده است.

کاشیکارى ایوان در سال 1348 شمسى با کمک مردمان خیّر و سعى و کوشش آقایان محمّد حسین هراتى ـ مهدى مهدوى ـ استاد حسن معمار طلوعى ـ محمّدعلى فرهى، حسین على حسین‏پور و اعضاى هیئت امناء صورت گرفته است.

در طرفین ایوان، دو غرفه ساخته شده که یکى دفتر هیئت امناى آستانه و غرفه دیگر موزه امامزاده را تشکیل مى‏دهد. حرم مطهّر، مربّع شکل به ابعاد 7 متر است که در وسط ضریح آن قرار دارد. قبلاً ضریح چوبین زیبا و طرّاحى شده‏اى به طول 25/3 متر و عرض 75/2 متر بر پایه‏اى از سنگ مرمر به ارتفاع 20 سانتى‏متر بر روى قبر گچى قرار داشت. تزیینات حرم منحصر به ازاره کاشیکارى آن مى‏باشد که از کاشى خشت‏هاى سفید که داراى گلهاى لاجوردى است تشکیل شده است.

سطح داخلى گنبد نیز داراى گچبرى‏هاى زیبائى است. در دو ضلع شمالى و جنوبى حرم دو طاقنماى بزرگ و در ضلع غربى و رو به قبله دو محراب ساده تو در تو ساخته شده که قبلاً محل روشن کردن شمع بود. کف حرم از سنگ مرمرهایى بارگه‏هاى سرخ مفروش گردیده است. از نفایس حرم، درِ کنده‏کارى شده بسیار زیبایى است که از چوب ساخته شده است. گنبد عظیم بقعه که بر بالاى حرم بر روى چهار فیل پوش استوار است، پیازى شکل با ساقه‏اى کوتاه مى‏باشد. نماى خارجى گنبد را با کاشى‏هاى فیروزه‏اى پوشانده و بر گوشه کاشى میخ سر پهن براى نگهدارى آن نصب شده که بر زیبایى گنبد مى‏افزاید. نقوش هندسى بالاى گنبد را کاشى‏هاى سفید و سیاه تشکیل مى‏دهد. بر نوک گنبد یک قپه کوچک کاشیکارى و دو گوى مهتابى خود نمایى مى‏کرد. ارتفاع گنبد از سطح بام 10 متر و محیط خارجى آن 27 متر مى‏باشد. برگردنى کوتاه گنبد سوره مبارکه تبارک «الملک» به خط سفید بر زمینه لاجوردى نوشته شده است. سالن بزرگ «حسینیّه» امامزاده در طرف چپ حرم واقع شده که براى برگزارى جشن‏ها و سوگواری‌هاى مذهبى اختصاص یافته است.

صحن وسیع آستانه با درخت‏هاى سر سبز کاج و آب‏نماى جلوى ایوان زیبایى خاصّى به این بناى پر ابّهت داده است. در گوشه شمالى صحن، آشپزخانه‏اى وجود دارد که از الحاقات سال‌هاى اخیر است و داراى در ورودى و سه پنجره با پشت بغل‏هاى کاشیکارى مى‏باشد، بر بالاى پنجره سمت چپ در متن کاشى‏هاى لاجوردى این اشعار مرقوم گردیده:

به سمنان هر که با اخلاص یحیى را زیارت کرد

شـفاعت خواه او باشد به حق شاه خراسانش‏

زخــوان نعمت دار الشــفاى حضــرت یحیى‏

تبرّک جو که چشم لطف دارد سوى مهمانش

بر بالاى پنجره وسطى چنین نگاشته شده: «بسم اللَّه الرحمن الرحیم، آشپزخانه مهمانسراى حضرت امامزاده یحیى (تأسیس اردیبهشت 1348 ساخت ایلیاى اصفهان».

در قسمت فوقانى پنجره دست راست بقیّه اشعار فوق نوشته شده است:

به سمنان چتر دولت حضرت یحیى بن موسى زد

که از هر حادثه باشد باذن اللَّه نگهبانش

 به یمن نـام یحیى ملک ایـران باد پاینده‏

بـه یمن نام یحیى زنده باد شاه شاهانش‏

درگذشته، این امامزاده داراى یک هشتى با طاق گنبد کم‏خیز و تزیینات معقلى و سر در جالب با چند اتاق در طرفین بود. چنار قطور و سر بفلک کشیده‏اى در سمت راست ایوان قرار داشت که متأسّفانه این درخت کهنسال از ریشه قطع و بناهاى مذکور نیز ویران شد و بجاى آن دور صحن را نرده آهنین کشیده‏اند.

این بناى با شکوه به شماره 5680 در تاریخ 25/12/1380 به ثبت آثار ملّی و تاریخى رسیده است.

در این بقعه قبر شریف چند تن از علماء سمنان من جمله حضرت آیةاللَّه شیخ محمّدرضا فیض سرخه‏اى سمنانى، و حجّةالاسلام حاج غلامحسین هراتى، و آیةاللَّه حاج شیخ مهدى شریفى و تنى چند از علماء دیگر آرمیده‏اند که شرح حال آنان در کتاب قیام محمّد بن جعفر الصادق (نگاشته شده است.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده