مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده على ـ چناسک

بقعه این امامزاده در میان روستاى چناسک، در 37 کیلومترى شمال خاور قزوین واقع شده است.

اصل بنا به صورت برج باشکوهى به شکل  هشت ضلعى و به ابعاد 80/2 و به ارتفاع 3 متر تا ساقه گنبد است و سپس با ایجاد چند طاقنما به دایره و در نتیجه گنبد بنا که به صورت عرقچینى به قطر 5 متر است بر آن استوار شده است. تمام کف و دیوار بقعه با سنگ مرمر پوشش یافته و الباقى دیوار بقعه گچ اندود است.

گنبد بنا از نوع دو پوش و از داخل عرقچین و از خارج هرمى به ارتفاع بیش از 6 متر است. در وسط بقعه ضریح چوبى به ابعاد 30/2×2 و به ارتفاع 2 متر قرار دارد. درب اصلى بقعه از جانب مشرق است و به شبستان بزرگى
که در دوره قاجاریّه به بقعه افزوده شده متصل مى‏شود. فضاى شبستان الحاقى به صورت ال است و یک فضاى دیگر در غرب آن به صورت یک اتاق کوچک تعبیه شده است.

امامزاده على ـ بک باغى

این بقعه در انتهاى روستاى بک باغى از بخش طارم سفلى، در 61 کیلومترى شمال غرب شهر قزوین، پس از تونل جاده قدیم شمال مقابل روستاى گابرى واقع شده است.

این روستا که نسبتا خالى از سنکه و تنها در موقع تابستان و تعطیلات جمعیّت دارد، بر اثر مشاهده نورى توسّط یکى از اهالى در کنار کوه زروى چنین مشهور شده که امامزاده‏اى مدفون است.

امامزاده عقیل ـ سعیدآباد

بقعه این امامزاده در میان روستاى سعیدآباد، در 35 کیلومترى جنوب باختر شهر قزوین واقع شده است.

بنا از داخل و خارج به صورت هشت ضلعى است و ابعاد خارجى آن هر ضلع 40/2 و از داخل 2 متر و درِ آن از جانب مغرب باز مى‏شود و دیوارهاى آن بیش از یک متر ضخامت دارد. هر یک از زاویه اضلاع داخلى با ایجاد رسمى بندى به طاق رومى تبدیل شده و در نتیجه گنبد به عرقچین رسیده است. در چهار ضلع اصلى بقعه، چهار صفّه کوچک و چهار ضلع دیگر آن، داراى طاقچه مى‏باشد. تمام دیوارهاى بقعه به طرز ماهرانه‏اى نقاشى گل و بوته و شمسه شده و زیبایى خاصّى به بنا داده است. در وسط بقعه، صندوق کوچکى قرار دارد که دور آن ضریح آهنى به ابعاد 20/1×2 متر نصب شده است.

امامزاده عبداللّه‏ ـ فیله ورین

مشهور به «شاهزاده عبداللّه‏»، بقعه این امامزاده در انتهاى آبادى سرسبز و مصفّاى فیله ورین، در کنار چنار تنومند و بلند که شاخه‏هاى آن بر روى بقعه سایه افکنده و فضاى دلپذیرى را ایجاد نموده، در 60 کیلومترى شمال غرب شهر قزوین واقع شده است.

بقعه امامزاده که در حدود 7 سال قبل پس از تخریب بناى خشت و گلى احداث شده است، به صورت مستطیل و به ابعاد 5×10 متر است و ایوانى در جانب جنوب دارد که ابعاد آن 2×5 و به ارتفاع 4 متر مى‏باشد. بقعه شامل
دو اتاق تو در توست که مرقد امامزاده در اتاق دوّم قرار گرفته و ابعاد آن 5×6 متر است و در وسط آن ضریح آهنى به ابعاد 2×20/1 متر قرار دارد. کف و دیوارهاى داخل و خارج بقعه با سنگ مرمر تزیین شده و بر روى بقعه نیز گنبدى به شکل کلاه خودى به قطر 2 و ارتفاع 3 متر است که در ساقه آن 8 پنجره جهت نورگیرى تعبیه شده است.

امامزاده عبداللّه‏ ـ آتان

مشهور به «عبداللّه‏ بن جعفر»، بقعه با شکوه این امامزاده بر روى تپّه‏ اى مشرف به درّه و آبادى آتان، در 25 کیلومترى خاور معلم کلایه با چشم انداز فوق العاده دیدنى واقع شده است.

بقعه، بنایى تازه ساخت به شکل مستطیل و به ابعاد 6×12 متر و شامل دو اتاق تو در تو، یک شبستان است. اتاق مرقد به ابعاد 5×6 متر است و چهار کُنج آن را با ایجاد چهار طاقچه و محرابچه به دایره تبدیل نموده و در
نتیجه گنبد عرقچینى بنا را بر آن استوار نموده‏اند. بر فراز این گنبد، گنبد مخروطى دیگرى به ارتفاع 3 متر بر بالاى بقعه افزوده ‏اند.

امامزاده طیّبه خاتون ـ بکندى

بقعه این امامزاده در میان قبرستان عمومى روستاى بکندى، در 3 کیلومترى جنوب خاور گردنه کوهین، و در 43 کیلومترى شمال باختر قزوین، با چشم انداز زیبا واقع شده است.

امامزاده در کتاب فرهنگ جغرافیایى آبادیهاى کشور بنام «امامزاده طیّب» معرّفى شده است.[1] بناى قبلى که از خشت و گل بود در سالیان اخیر تخریب شد و بجاى آن بناى مربّع شکلى به ابعاد 15×15 متر ساخت شد که ایوانى در جانب جنوب دارد. دو در ورودى نیز در شمال بقعه، و پنج پنجره نیز در چهار جهت تعبیه شده است.

امامزاده ضامن ـ امام ضامن

بقعه این امامزاده در سینه کش و دامنه کوهى در خارج از روستاى امام ضامن، در 14 کیلومترى شمال باختر قزوین واقع شده است.

بناى قبلى که از خشت و گل بود در سالیان اخیر تخریب و به جاى آن بنایى نه چندان جالب ساخته شد. این بنا کرسى بلند است و حدود یک متر از کف صحن ارتفاع دارد و چشم انداز آن فوق العاده زیباست.

امامزاده صالح یحیى و محسن ـ مقانک

بقعه این امامزادگان مقابل مدرسه روستاى مقانک و به فاصله 200 مترى آن و در ریشه کوه با چشم انداز مناسب واقع شده است.

بنا که از سنگ لاشه و ملاطِ خشت و گل ساخته شده است، شامل دو اتاق تو در توست که مرقد امامزادگان در اتاق دوّم قرار دارد. یک چنار تنومند در کنار بقعه است که عمر آن را بیش از سیصد سال گفته ‏اند.

  • ۱۰۵۱

امامزاده صالح ـ خاکعلى

بقعه این امامزاده به فاصله 800 متر از روستا خاکعلى (از دهستان بشاریات، بخش آبیک) در 26 کیلومترى جنوب خاور قزوین و در میان قبرستان عمومى روستا واقع شده است.

اصل بنا قدیمى و از سنگ لاشه و ملاط گل ساخته شده و بخش‏هایى از آن من جمله: گنبد از آجر بنا شده و بنا متعلّق به دوره قاجاریّه است که در سالیان اخیر تعمیر شده است.

اتاق مرقد به ابعاد 5×6 متر است و ضخامت دیوارهاى آن از هر طرف قریب به یک متر است. کف بقعه سیمانى و دیوار بقعه گچ اندود است که نقاشى‏هاى سبز بر آن کشیده شده است. چهار زاویه اتاق مرقد را با ایجاد گوشواره و توسّط رسمى بندى به دایره تبدیل نموده و در نتیجه گنبد عرقچینى بنا به قطر 3 و ارتفاع 2 متر بر آن استوار ساخته‏ اند.

امامزاده شجاع‏ الدّین ـ زرشک

بقعه این امامزاده در حدد دو کیلومترى خارج از روستاى زرشک، در میان درّه‏اى مصفّا و با چشم انداز خوب، در 16 کیلومترى شمال خاور قزوین واقع شده است.

اصل بنا به صورت یک اتاق مربّع مستطیل و به ابعاد 12×10 متر است و درِ آن از جانب جنوب باز مى‏شود و ایوانى به ابعاد 8×2 و ارتفاع 4 متر که توسّط دو ستون نگهدارى مى‏شود، در ابتداى آن قرار دارد.

در وسط اتاق، چهار ستون آهنى به فاصله سه مترى از همدیگر تعبیه شده و بر روى آن گنبد رفیع امامزاده قرار دارد. این گنبد که از نوع شلجمى بلند به قطر 3 و ارتفاع بیش از پنج متر است با ورق استیل تزیین یافته است.
در وسط این ستون‏ها، ضریح آهنى مشبکى به ابعاد 2×60/1 و ارتفاع 20/2 متر قرار دارد که بر روى تاج آن پارچه‏هاى سبز گذاشته ‏اند.

امامزاده سلیمان ـ بیدستان

 

بقعه این امامزاده در خارج از آبادى بیدستان در میان مزارع گندم و ذرت، در 10 کیلومترى جنوب خاور قزوین واقع شده است.

بنایى کوچک و هشت ضلعى که ابعاد هر ضلع آن دو متر و در سالیان اخیر ساخته شده است. درِ بقعه از جانب شمال باز مى‏شود و دو پنجره در جهت شرق و غرب دارد. گنبد بنا از داخل هرمى و از خارج کلاه خودى است که نماى خارجى آن را ایزوگام نموده‏اند. در وسط بقعه ضریح آهنى گهوره‏اى شکلى به ابعاد 20/1×2 و ارتفاع یک متر نصب شده است. در مقابل درِ ورودى بقعه، درخت توتى است که اهالى پارچه‏هاى سبزیى جهت برآورده شدن حاجت به آن دخیل بسته ‏اند.

امامزاده سلطان پیر خال شاه ـ دیزجین

بقعه این امامزاده در 5 کیلومترى خارج از روستاى دیزجین، بر روى کوهى که راهِ آن مالرو است، واقع شده و چشم انداز آن بسیار زیبا است.

بنا به شکل مربّع و به ابعاد تقریبى 20/4×5 متر است که بر روى آن گنبد کوتاهى احداث شده و اخیرا ایزوگام شده است.

امامزاده سلطان بابا ـ بابا

بقعه زیباى امامزاده سلطان بابا در میان قبرستان روستاى متروکه بابا از بخش طارم سفلى واقع شده و چشم انداز آن فوق العاده زیبا و دیدنى است.

بنا قدیمى و به صورت برج مدور به قطر 7 و ارتفاع 8 متر است که از سنگ لاشه و ملاط گل و گچ و چوب ساخته شده است. بقعه از داخل شبیه به هشت ضلعى است که هر یک از اضلاع آن یک طاقچه به شکل محرابچه
احداث شده و درِ آن از جانب مشرق باز مى‏شود. ایوانى کوتاه به ابعاد 4×3 و ارتفاع 3 متر در ابتداى مدخل قرار دارد که در طرفین آن یک سکو جهت نشستن تعبیه شده است.

امامزاده سام و جالوت ـ کیاکلایه علیا

ابقعه این امامزادگان در انتهاى خیابان نینه رود کیاکلایه علیا در 5 کیلومترى شمال خاور رازمیان واقع شده است. این بنا که از خشت و گل ساخته شده در کنار چنار تنومند و قطورى قرار دارد که ریشه اصلى چنار، شاخه‏هاى بزرگ دیگرى به وجود آورده است که اینک هفت درخت مرتفع به بلندى 20 متر است که سایه گستر آن قریب به 21 متر مى‏باشد. قطر تنه درخت را بیش از دو متر و قدمت آن را حدود 700 سال دانسته‏ اند.

امامزاده حلیمه، سکینه، نرگس و ابوطالب ـ معلّم کلایه

بقعه این امامزادگان در میان قبرستان عمومى شهر معلّم کلایه واقع شده است.

اصل بنا به صورت مربّع و به ابعاد 16×16 متر است که درِ آن از جانب مشرق باز مى‏شود و بام آن به صورت حلب پوش و شیروانى است. در جانب شرق و جنوب، ایوانى با استفاده از ستون‏هاى چوبى احداث نموده ‏اند.

در میان بقعه سه صندوق چوبى یکى بزرگ به ابعاد 80/1×50/2 متر و دو دیگر به ا بعاد 5/2×20/1 متر به صورت مشبک و یکى دیگر به ابعاد 1×50/1 متر قرار دارد که روى آن‏ها با پارچه سبز پوشیده شده است.

امامزاده حلیمه خاتون ـ یله گنبد

بقعه این امامزاده در دو کیلومترى خارج از روستاى یله گنبد، بر بالاى کوهى مشرف بر روستا با چشم انداز مناسب، در 39 کیلومترى شمال باختر قزوین و 6 کیلومترى شهر کوهین واقع شده است.

بنایى ساده از خشت و گل است که ابعاد آن 4×5 متر و در میان ان صورت قبرى قرار دارد که روى آن را پارچه سبز نهاده‏اند. این بنا اخیرا از سوى اهالى مرمّت شده اما در کتاب فرهنگ جغرافیایى استان قزوین بنام
امامزاده یله گنبد و امامزاده قاسم معرّفى شده است. در هر صورت از هویّت شخصیّت مدفون اطّلاعى حاصل نشد.[1]

امامزاده حلیمه خاتون ـ خیابان امام خمینى رحمه‏ الله

بقعه این امامزاده در خیابان امام خمینى رحمه‏الله شهر قزوین، در کوچه‏اى به نام امامزاده حلیمه خاتون واقع شده است.

بناى قبلى که از خشت و گل بود در سالیان قبل تخریب شد و بجاى آن بناى با شکوهى پى ریزى گشت که داراى گنبد، گلدسته، ایوان، ضریح، و سرداب است. سیّد محمّد على گلریز درباره بناى قدیم آن چنین مى‏ نویسد:«حلیمه خاتون را دختر موسى بن جعفر علیه‏السلام مى‏دانند. بقعه آن در کوى در کوشک، انتهاى زرگره کوچه است و به محوطه‏اى مى‏پیوندد که سالیان پیش گورستان بود و اکنون در آنجا کسى را دفن نمى‏کنند و از صورت قبرستان خارج شده است. این مقبره در شمال محوطه گورستان متروک قرار دارد و داراى حیاط کوچکى است. خود آرامگاه داراى هیچگونه تکلفاتى نیست.
ساختمان آن از آجر و خشت، و با گچ سفید شده و یک صندوق چوبى نیز در وسط است. کف حرم با آجر کاشى مفروش مى‏باشد. این بقعه هم داراى موقوفه‏اى نیست.»[1]

امامزاده حسن و صالح ـ کندانسر

بقعه این امامزادگان در میان روستاى کندانسر[1]، در 11 کیلومترى جنوب خاور معلّم کلایه با چشم انداز فوق‏العاده زیبا واقع شده است.

بنایى ساده به ابعاد 6×6 متر که درِ آن از جانب جنوب باز مى‏شود و دو پنجره در غرب و شرق دارد. در وسط بقعه ضریح مشبک آهنى به ابعاد 2×2 و ارتفاع 2 متر قرار دارد و بر بالاى بقعه نیز گنبدى پیازى شکل به قطر 2 و ارتفاع 5/2 متر تعبیه شده است. ساقه گنبد به صورت هشت ضلعى است و هر یک از اضلاع آن قریب به پنجاه سانتى متر مى‏باشد. کف و دیواره بقعه به اندازه یک متر با سنگ مرمر پوشش یافته و الباقى گچ اندود است. با استفاده از سه تیر چوبى به ابعاد 2×6 و ارتفاع 3 متر ایوانى در جنوب بقعه تعبیه شده و بام بقعه حلب پوش است.

امامزاده جمال ‏الدّین و علاءالدّین ـ سنگان سفلى

بقعه این امامزاده در خارج از روستاى سنگان سفلى از بخش طارم سفلى، در میان درّه‏اى مصفّا در 56 کیلومترى شمال غرب شهر قزوین واقع شده و چشم انداز آن زیبا است.

بقعه، بنایى ساده از سنگ و گل است و ایوانى به ابعاد 4×2 متر در جانب مشرق دارد و توسّط 2 ستون چوبى و سقف چوبى احداث شده است. اتاق مرقد به ابعاد 5×5 متر است که چهار زاویه آن با ایجاد گوشواره به دایره
تبدیل شده و سپس گنبد بنا به شکل قیفى از خارج بر آن استوار شده است.
این گنبد از داخل به صورت عرقچینى به قطر 5 و ارتفاع 3 متر است و تماما با آجر ساخته شده است.

امامزاده جعفر و اسکندر ـ شیخ لر

بقعه این امامزادگان در خارج از روستاى شیخ لر از بخش طارم سفلى واقع شده است.

بنایى ساده به ابعاد 4×4 متر که مسجدى به ابعاد 5×10 متر در کنار آن است. گنبدى به ارتفاع تقریبى 3 متر در بالاى بقعه قرار دارد و صندوق چوبى نیز به ابعاد 1×2 متر در وسط آن است. این بقعه در سالیان اخیر مرمّت شده و از هویّت خفتگان در آن اطّلاعى حاصل نشد.

  • ۱۱۷۵
۱ ۲ ۳ ۴ . . . ۹ ۱۰ ۱۱
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده