مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده اسماعیل اصفهان

بقعة با شکوه این امامزاده در محلّى به همین نام، در خیابان هاتف شهر اصفهان واقع شده و به «اسماعیل دیباج» مشهور است.

مقبره‌ی امامزاده اسماعیل در محلة گلبهار واقع شده است یعنی در مجاورت اوّلین مسجدی که در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی ساخته شده و نیز جایی که مرقد شیعیان نبی ساخته شده بود. بنابراین معلوم مى‏گردد که مرقد امامزاده اسماعیل به جهت قرار گرفتن کنار قدیمى‏ترین مسجد اصفهان و قبر حضرت شعیاى نبى(ع) از دیرباز مورد توجّه بوده، و یک مجموعة دینى با شکوهى را تشکیل مى‏داده است.

امامزاده اسحاق واسماعیل شهر محمد آباد کویر

بقعة این امامزادگان در شهر محمّد آباد کویر «سفیدشهر» از توابع شهرستان آران و بیدگل واقع شده است.

بناى قدیمى آن‏که از خشت و گل بود، در حدود دو سال قبل تخریب گردید و به جاى آن بناى کنوى که به ابعاد 12×12 متر است ساخته شد. ایوان و مدخلى در جانب مغرب دارد و در سه جهت دیگر درى به داخل بقعه باز مى‏شود. در وسط بقعه، به فاصلة شش متر از یکدیگر، چهار ستون جهت برقرارى سقف تعبیه شده و در میان آن ضریح چوبى مشبّک امامزاده به ابعاد 2×10/2 متر از مرقد محافظت مى‏کند. در شمال مرقد، مسجد بزرگى احداث گردیده که قرینة آن در جنوب بقعه تعبیه خواهد شد.

امامزاده اسحاق و اسماعیل آران و بیدگل

بقعة این امامزادگان در محلّه بازار شهر آران قرار دارد و مشهور به «شاهزاده اسحاق و شاهزاده اسماعیل» می‌باشد.

بنا، نسبتاً قدیمى و شامل ایوان، گنبد، صحن و ضریح مى‏باشد. ایوان بقعه که به عنوان مدخل اصلى است، جانب شمال واقع شده و ابعاد آن 2×8 و ارتفاع شش متر مى‏باشد که با کاشى‏هاى مختلف در زمینة گل و بوته تزیین گردیده و بالاى آن کتیبه‏اى به نام شاهزاده اسماعیل نقش بسته است. در جانبین ایوان، دو اتاق کوچک به ابعاد 3×3 متر تعبیه شده و بر بالاى ایوان نیز دو منارة بلند به ارتفاع تقریبى 15 متر احداث گردیده و بعضى از کاشى‏هاى تزیینى آن فرو ریخته است.

امامزاده اسحاق محله آسنجان

بقعة باشکوه این امامزاده در محلّة آسنجان شهر اصفهان و در خیابان پروین اعتصامى قرار دارد و مورد توجّه اهالى است.

بقعه، بنایى مجلّل و داراى سردر، صحن، حرم و ضریح مى‏باشد. سردر بقعه، در ابتداى صحن واقع شده که سراسر با کاشى‏هاى زیباى لاجوردى در زمینة گل و بوته تزیین شده و ارتفاع آن حدود هفت متر است. در جانبین این سردر، دو گلدسته احداث گردیده که ارتفاع آن بیش از 14 متر مى‏باشد و با کاشى‏هاى مختلف تزیین شده است. بر بالاى سردر ورودى، کاشى کتیبة ذیل به چشم مى‏خورد: «صحن مطهّر حضرت امامزاده اسحاق بن موسى بن جعفر(ع) تاریخ 1425 هـ . ق، بانى کاشى‏کارى حاج اصغر شاهى».

امامزاده اسحاق خوراسگان

بقعة با شکوه این امامزاده در خیابان جى، اوّل شهر خوراسگان واقع شده است.

بنایى با شکوه و مجلّل که شامل سردر، ایوان، گنبد، حرم و ضریح است، می‌باشد. سردر بقعه به اندارة سه پلّکان از کف خیابان ارتفاع دارد و شامل ایوانى به ابعاد 4×6 و ارتفاع بیش از هشت متر است که داراى مقرنس کارى و کاشى‏کارى‏هاى ظریف مى‏باشد. بالاى در چوبى آن، کتیبة ذیل نوشته شده است: «مرقد مطهّر امامزاده اسحاق بن موسى بن جعفر(ع) تأسیس 1383 هـ . ش. سازندة در محمّد على قضاوى، خطّ ظهیرالاسلام، ساخت 1385 هـ . ش».

امامزاده اسحاق نوش آباد

بقعة این امامزاده مقابل درِ مسجد جامع شهرستان نوش آباد از توابع شهر آران و بیدگل قرار دارد.

مجموعه، بنایى قدیمى از خشت و گل است که ظاهراً متعلّق به دورة قاجاریّه مى‏باشد. درِ بقعه مقابل مسجد جامع باز مى‏شود. ایوان بنا رو به جانب شمال و به ابعاد 4×6 و ارتفاع آن حدود شش متر است و مختصرى کاشى‏کارى دارد. مقابل ایوان، صحن حدود سیصد مترى مى‏باشد که در آن یک واحد منزل کوچک، جهت نگهبان احداث شده است. جانب غرب بقعه، با خرید دو واحد از منازل مسکونى، قصد اضافه کردن شبستانى به مساحت حدود چهار صد متر به حرم را دارند.

امامزاده احمد خفر نطنز

در هفت کیلومترى شمال شرقى شهر نطنز، به فاصلة کوتاهى از جادّة آسفالتة مرکز شهر به بادرود، در مشرق دهکدة خفر و بر فراز تپّه‏اى زیبا، گنبدى آجرى و مخروطى شکل به چشم مى‏خورد که معروف به آرامگاه احمد بن شاهزاده محسن بن امام زین‏العابدین(ع) است و به «امامزاده خَفر» مشهور است.

بناى آرامگاه از یک چهار طاقى میانى، چهار طاق‏نما در چهار سمت و دو ورودى شرقى و جنوبى که بر تختگاهى بنا شده، تشکیل گردیده است. نماى بیرونى آن عبارت از ایوانى در وسط و دو طاق‏نماى کوچک در طرفین می‌باشد که در چهار سمت قرینه سازى شده است. گنبد داخلى از نوع طاق ضربى و دیوارها و سقف با اندود گچ سفید شده‏اند. ضریح چوبى آن از نوع مشبّک و به اندازة 5/2×20/1 و بلندى 60/1 متر مى‏باشد که در سمت شمال شرقى آن دریچه‏اى قرار دارد.

امامزاده احمد نطنز

امامزاده احمد نطنز

بقعة این امامزاده در سه کیلومترى غرب شهر نطنز و در اوایل روستاى اوره قرار دارد و به «سلطان سیّد احمد» مشهور است. مشهور است که خفتگان در این بقعه، سلطان احمد و سلطان محمود، فرزندان عبداللَّه بن امام محمّدباقر(ع) و سلطان اسماعیل و سلطان ابوالقاسم، فرزندان اسحاق بن امام موسى

کاظم(ع) مى‏باشند.

تصاویر بیشتر در ادامه

امامزاده احمد وادقان کاشان‏

بقعة این امامزاده در میان روستاى بزرگ وادقان و مقابل مسجد جامع آن واقع است

 

این بنا، بنایى قدیمى متعلّق به دورة صفویّه مى‏باشد که در زمان قاجاریّه مرمّت شد و ضریح چوبى مشبّک که کار استاد على نجّار وادقانى در سنه 1262 هـ . ق است، اکنون تنها اثر باقى ماندة این بناست. بناى قبلى به جهت فرسودگى در سالیان اخیر تخریب شد و به جاى آن بناى باشکوهى در زیر بناى حدود 600 متر در حال ساخت مى‏باشد.

امامزاده احمد رضا نجف آباد

بقعة با شکوه و زیباى این امامزاده در دامنة کوهى در انتهاى روستاى چشمه و در حدود 17 کیلومترى شهر نجف آباد با چشم‏انداز فوق العاده زیبا و دیدنى واقع شده است.

بنایى نسبتاً نوساز که از سه فضاى متّصل به هم تشکیل یافته و جمع کلّ مساحت بقعه 15000 متر مربّع می‌باشد. زیر بنای امامزاده حدود سه هزار مترمربّع است. فضاى نخست، ایوان بلند بقعه مى‏باشد که رو به جانب شمال، به ابعاد 8×9 و ارتفاع 12 متر مى‏باشد. در جانبین ایوان، دو گلدسته در حال احداث است. براى رسیدن به ایوان، نُه پلّکان راه دارد. مقابل ایوان، حوض آب بزرگى احداث شده که طراوت خاصّى به صحن داده است و ماهى‏هاى داخل آن‏که بیش از چهل سانتى‏متر طول دارند، مورد توجّه زوّار قرار مى‏گیرند.

امامزاده احمد رضا باطان

بقعة این امامزاده در انتهاى خیابان زینبیّه ـ دولت آباد ـ شهر اصفهان و در محلّة باطان واقع شده است.

بنایى ساده از خشت و گل مى‏باشد که ابعاد آن 8×8 متر و داراى گنبد عرقچینى کوچکى به قطر پنج و ارتفاع حدود دو متر می‌باشد و نماى آن کاه و گل است. در وسط بقعه، ضریح کوچک آهنى قرار دارد. درِ بقعه از جانب جنوب و مغرب باز مى‏شود و زمین زیارتگاه حدود چهار هزار متر مربّع مى‏باشد که بخشى از آن در محدودة جاده قرار گرفته است.

به اعتقاد اهالى، امامزاده احمد رضا از احفاد امام على بن موسى الرضا است.

  • ۹۱۷

امامزاده احمد بن موسی کاشان

بقعة با شکوه این امامزاده در خیابان علوى جنب خانة تاریخى طباطبایى ‏هاى شهر کاشان واقع شده است و مشهور به «امامزاده سلطان میراحمد و احمد بن موسی المبرقع»، می‌باشد.

بنایى مفصّل و داراى صحن، ایوان، بارگاه، رواق‏هاى وسیع و گنبد مخروطى شکل دوازده ترک، به همراه کاشى معرّق دورة صفوى مى‏باشد. از کتیبة کاشى دور گنبد، این کلمات باقى مانده و خوانده مى‏شود: «... مشرف شدند این گنبد عالى صدر مکرم و معظّم امیر نظام بن حسین بن... کاشى... فى 941».

امامزاده احمد بن عباس کاشان

بقعة باشکوه این امامزاده در خارج از روستاى مفرّح و زیباى آرنجن، بر روى تپّه‏اى مشرف بر روستا، با چشم انداز فوق العاده زیبا و دیدنى واقع شده است.

بناى قدیمى که از خشت و گل بوده، در سالیان قبل تخریب گردیده و به جاى آن بناى مجلّل کنونى در حال ساخت است. ابعاد بقعه 14×14 متر و ارتفاع آن حدود 12 متر مى‏باشد و بر فراز آن، گنبد دو پوش بلندى به قطر 14 و ارتفاع بیش از 15 متر احداث شده است. گنبد از داخل به صورت عرقچینى و بر ساقه‏اى دو مترى با 14 پنجره جهت نورگیرى قرار دارد و از خارج به صورت شلجمى است که بعداً بر روى گنبد اوّلى اضافه نموده‏اند و فعلاً فاقد تزیینات مى‏باشد.

امامزاده ابوالقاسم کاشان روستای علوی

بقعة این امامزاده در میان روستاى علوى و على‏ آباد واقع شده است و به «سیّد ابوالقاسم و سیّد نورالهدی» مشهور است.

ساختمان امامزاده از بنایى تازه ساخت و کرسى بلند که توسّط 14 پلّکان به مدخل آن راه مى‏یابد و در دامنة کوه خارج از روستاى على‏آباد قرار دارد، تشکیل می‌شود.

امامزاده ابوالحارث کاشان

بقعة این امامزاده در میان بازار بزرگ شهر کاشان واقع شده و شامل بقعه، رواق و صحن وسیعى مى‏باشد که قبر برجستة امامزاده در آن با کاشى‏هاى معرّق بسیار خوش آب و رنگ و نفیسى تزیین گردیده است و به «امامزاده درب زنجیر» مشهور است.

بر چهار جانب این قبر، کتیبه‏هاى قرآنى به خطّ ثلث سفید نگاشته شده و در صفحة روى قبر، تاریخ 696 هـ . ق خوانده مى‏شود. در راهروی درى که از زاویة جنوب شرقى صحن امامزاده به کوچة کلیمیان سابق باز مى‏شود، سنگابى مکعّب مستطیل از سنگ سفید به ابعاد 15/1 متر در هفتاد سانتى‏متر کنار دیوار نصب گردیده که در قسمت بالاى آن نوشته شده است:

امامزاده ابراهیم خمینی شهر

بقعة باشکوه این امامزاده در محلّة باولگان در خیابان شهید شریعتى شمالى، کوچة ماهوشى شهر خمینى‏ شهر قرار دارد و به «امامزاده ابراهیم» مشهور می‌باشد.

ساختمان امامزاده، بنایى قدیمى و شامل ایوان، گنبد، سردر، صحن و حرم است. سردرِ بقعه به ابعاد 5×2 و ارتفاع آن شش متر مى‏باشد و سراسر با کاشى‏هاى لاجوردى در زمینة گل و بوته تزیین شده است. پس از عبور از سردر، به صحن بزرگ مسقّف مى‏رسیم که مساحت آن حدود پانصد مترمربّع و به صورت چهار ضلعى غیر منتظم است.

نسب امامزاده هلال بن علی

نسب شریف امامزاده هلال مدفون در آران و بیدگل با نه واسطه به امام صادق منتهی میشود که از قرار ذیل است : سید هلال بن علی مانکدیم( صورت مثل ماه ) بن محمد بن علی بن احمد بن عیسی بن علی بن حسن بن محمد الاکبر بن علی العریضی بن امام صادق (ع) . وی از سادات جلیل القدر اصفهان بود .

  • ۳۰۰۸

نسب امامزاده سید صالح محسن آباد برخوار میمه

نسب شریف امامزاده صالح مدفون در روستای محسن آباد از قرار ذیل است : صالح الاکبر بن عیسی بن محمدالبطحانی بن قاسم بن حسن زید بن امام حسن (ع). وی سیدی شریف بود ودر اصفهان وفات کرد . مناهل الضرب ص 103

  • ۹۴۱

شجره نامه امامزاده شاه رضا قمشه شهرضا


نسب شریف امامزاده جلیل القدر شاه رضا با یازده واسطه به امام حسن مجتی (ع) منتهی می شود که از قرار ذیل است : سید ابوزید کمال الشرف رضا النقیب بن ابی محمد حسن بن ابی طالب علی بن ابی القاسم طاهرالاقطع  بن علی بن محمد بن حسن بصری بن قاسم بن محمد بطحانی بن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن (ع) . وی نقیب سادات اصفهان بود .

  • ۲۷۵۸

امامزاده احمد حسن آباد اصفهان

بقعة این امامزاده در محلّة حسن‏ آباد اصفهان و در کوچة امامزاده احمد قرار دارد. بناى امامزاده، از آثار تاریخى اصفهان است که قدیمى‏ترین تاریخ آن 563 هـ . ق، مصادف با زمان حکومت سلطان ارسلان بن طغرل و دورة وزارت جلال الدّین قوام‏الدّین مى‏باشد. مجموعة بناى امامزاده احمد، مشتمل بر یک بقعه و دو ایوان ـ یکى در شمال و دیگری در غرب ـ است. بقعه، مشرف به جادّه مى‏باشد و صحن وسیعى دارد که عدّه‏اى از بزرگان، از جمله هماى شیرازى در آن مدفونند. اصل آرامگاه، به شکل مربّع به اندازة چهار قدم از زمین بلندتر است.

۱ ۲ ۳
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده